This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality. Läs mer
Kontakta oss
Kontakta oss

OneTerminal

Optimera din prestanda varje dag

OneTerminal erbjuder en integrerad automationslösning som levereras av ett och samma team och som sammanför programvarusystem, utrustning och tjänster från Kalmar och Navis.

Vare sig det handlar om automation av en nyetablering eller en befintlig anläggning kan OneTerminal hjälpa dig att snabbare realisera dina investeringar och se till att terminalen presterar optimalt, både idag och i framtiden. Tillsammans med Kalmars enastående service kan du förvänta dig en dedikerad driftsupport under terminalens hela livslängd.

Via en huvudkontakt och ett kärnteam gör OneTerminal automationen genomförbar, minskar eventuella risker och hjälper dig att utnyttja den fulla potentialen i din verksamhet.

Svar på branschens utmaningar

Hamnvärlden befinner sig på gränsen till nästa stora automationsvåg, och Kalmar och Navis går i bräschen för den transformationen genom att hantera de utmaningar som dyker upp. OneTerminal erbjuder en smidig teknikintegrering och ger tillgång till tre beprövade automatiserade terminalkoncept. Det är ett integrerat erbjudande och ett synsätt där Kalmar och Navis erfarenhet och expertis används i samarbete med dig, för att du ska kunna realisera din potential. Ett komplett utbud av tjänster Förutom att tillhandahålla ett komplett paket av utrustning och programvara så omfattar OneTerminal också en rad tjänster för att säkerställa en lyckad driftsättning och drift. Projektleveranstjänster säkerställer en smidig start av verksamheten, medan en olika utrustnings- och programvarutjänster utgör en garanti för Kalmars långsiktiga engagemang även efter driftsättningen. Ett kontinuerligt förbättringsprogram kombinerat med Kalmars prestationsbaserade entreprenadmodell gör det möjligt för OneTerminal-kunder att i samarbete med Kalmar upprätthålla önskad driftprestanda och utrustningstillgänglighet.

ASC-terminal

Total automation, från hamn- till landsidan, genomförs via en kombination av Kalmar ASC-kranar, AutoShuttles och automatiserad truckhantering. Lösningarna ökar effektiviteten och sparar utrymme och energi genom att garantera en förutsägbar och hållbar prestanda. Kombinationen av ASC-kranar och AutoShuttles är skalbar och bidrar till en hög produktivitet samt möjlighet till stegvis ökad kapacitet. För brownfield-terminaler kan den frigjorda ytan användas för att utöka staplingsytan, vilket möjliggör ökade driftsintäkter. Lösningen hjälper dig undvika oväntade avbrott som påverkar produktiviteten och lönsamheten.

AutoRTG-terminal

Gummihjulsburna portalkranar (RTG) är den populäraste utrustningen vid containerstaplingsterminaler över hela världen, särskilt där hög staplingskapacitet och god manövrerbarhet är viktiga ingredienser. För att öka förarsäkerheten och -effektiviteten kan dina RTG-kranar automatiseras, för säkrare fjärrstyrning med operatörsförhållande 1:3 och en utmärkt hantering. AutoRTG är en fantastisk lösning för både medelstora och stora terminaler. Förutom automatiseringen av RTG kan du göra verksamheten ännu säkrare med automatiska transport-grensletruckar och på så sätt eliminera behovet av mänsklig interaktion under kranarna.

AutoStrad-terminal

AutoStrad passar normalt för små och medelstora terminaler. Installationen kan göras enkelt, med låg risk och inom en relativt kort tid. Det krävs endast ett stycke utrustning för atuomatisering av din kaj- och staplingsverksamhet. Och övergången från manuell till automatisk grensletruckterminal behöver inte innebära sjunkande kapacitet eller lägre genomströmning. AutoStrad navigeras med virtuella linjer med 2 cm precision, för oöverträffad tillförlitlighet och flexibilitet. Detta plus förmågan att helt enkelt sätta ner lådan på trottoaren, frikoppla arbetscykler och varvskranar samt möjligheten att skapa buffertstaplar bakom kranen, gör att den här teknikens flexibilitet ger dig ett försprång. Den intelligenta tekniken gör AutoStrad till det mest flexibla sättet att automatisera en terminal.