This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality. Läs mer
Kontakta oss
Kontakta oss

Kalmar SmartPort automation

Kalmar SmartPort-lösningar ger högre processeffektivitet, som i sin tur ger lägre driftskostnader, bättre säkerhet och ökad tillgänglighet för utrustningen. Automationen gör också din verksamhet mer konsekvent, förutsägbar och pålitlig. Som föregångare inom hamnautomation erbjuder Kalmar ett stort sortiment av lösningar, inklusive processautomation och automatiska system för containerhantering.

 

Rätt val för alla typer av terminaler 

Med Kalmar SmartPort kan det inte gå fel. Våra integrerade processautomationslösningar uppfyller behoven för alla typer av terminaler. Om du startar din verksamhet från noll vid en ny terminal eller inför automation vid en färdig terminal, kan SmartPort vara ett stöd.

Kalmars lösningar för processautomation hämtar in alla data och gör dem tillgängliga på rätt plats och i rätt ögonblick. Om du optimerar informationsflödet och eliminerar inmatingsfel  kan de sekunder du sparar i slutänden innebära en stor årlig besparing, som gör att utrustningen faktiskt betalar sig på mindre än ett år.

Processautomationslösningar kan öka effektiviteten hos terminaler med manuell eller automatisk verksamhet. När du väljer Kalmar väljer du branschens mest pålitliga innovatör. Vi var först med att lansera automatiska staplingskranar (Europe Combined Terminal, Rotterdam, 1991), automatiska grensletruckar (Patrick Terminal, Brisbane, 2005) och automatiska RTG (Oslo hamn, 2014).

Kalmar SmartPort ger dig möjlighet att välja de produkter och tjänster som bäst motsvarar dina driftsmässiga behov.

Kalmar SmartTrucks 

Identifierar och spårar automatiskt truckarnas rörelser för ökad säkerhet och ett smidigare och mer effektivt flöde.

Kalmar SmartQuay

Förbättrar fartygsverksamhetens säkerhet och effektivitet genom automatisk identifiering och registrering av containrar som lastas eller lossas.

Kalmar SmartLane 

Automatisk registrering av containrar vid terminalens gate, för att reducera lastbilarnas handläggningstider.

Kalmar SmartFleet

Fjärrövervakning av utrustningen ökar tillgängligheten och ger optimal effektivitet, i alla lägen.

Kalmar SmartLift

Ökar RTG-operatörens produktivitet och systemets effektivitet genom automation av överlämning mellan RTG och terminaltraktorer eller truckar.

Kalmar SmartStack

Genom realtidsautomation av lagerrapporter och -hantering behöver du aldrig mer ägna tid åt att söka containrar.

Kalmar SmartPath

Ökar utrustningens användning genom positionsberoende orderfördelning, där utrustningen matchas mot jobben.

Kalmar SmartRail

Med automatisk portalstyrning ökar du säkerheten och förbättrar RTG-maskinernas rörelser och förarprestanda.