This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality. Läs mer
Kontakta oss
Kontakta oss

Kalmar SmartLane

Öka gatens genomströmning och reducera köer och flaskhalsar

Kalmar SmartLane använder identifieringsteknik vid gaten för hanteringen av lastbilar , så att alla containrar och lastbilar automatiskt identifieras innan de kör in i eller ut ur din terminal.

För en smartare, snabbare drift

SmartLane hämtar automatiskt information från alla lastbilar och containrar som anländer till och lämnar din terminal. Lastbilens RFID-tagg (radio frequency identification) gör att förarinformation kan hämtas in, samtidigt som OCR-kameror (optisk teckenigenkänning) hämtar lastbilens registreringsnummer och containerns ID.

SmartLane kombinerar dessa data med besöksinformationen. Detta möjliggör även fjärrinspektion och hantering av undantag.

Eftersom du kan hantera fler lastbilar per körfält per timme, ökar SmartLane din genomströmning och minskar köer och flaskhalsar vid gaten.

Funktioner och alternativ

Fördelar

  • Ökad genomströmning och kapacitet

  • Minskade köer och flaskhalsar

  • Fjärrinspektion och hantering av undantag

Alternativ

  • Manuell, halv- eller helautomatisk

  • Lastbilstaggning

Egenskaper

  • Kontrollsystem för gaten

  • System för hantering av undantag

  • Skadeinspektion

  • Integrering av våg och RFID

Teknik

  • OCR/inspektionsgate

 

TraPac, USA

Med hjälp av olika automationstekniker och anpassningar baserade på terminalens layout, ser Kalmar till att utrymmet utnyttjas effektivt och att TraPacs kapacitet optimeras.

Läs mer

Malta Freeport

Malta Freeport Terminals investeringsprogram på 189 miljoner euro har gjort hamnen allt populärare som transportnav i Medelhavet. Hamnen förlitar sig på Kalmar SmartPath för maximering av terminaltraktorernas effektivitet.

Läs mer

DP World London Gateway

Kalmars automatiseringslösningar är själva hjärtat i DP World London Gateway. Med en årlig kapacitet på 3,5 miljoner TEU fokuserar man på automatisering för att kunna optimera produktiviteten och minska driftskostnaderna.

Läs mer

DP World Brisbane

DP Worlds samarbete med Kalmar innebär att Brisbanes hamn idag är en av världens mest automatiserade anläggningar. Automatiseringen ökar terminalens årliga kapacitet från 600 000 till 900 000 TEU, samt förbättra kundservicen.

Läs mer