This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality. Läs mer
Kontakta oss
Kontakta oss

Kalmar SmartLift

Spara tid, reducera mänskliga misstag och öka terminalens produktivitet

Kalmar SmartLift processautomationslösning ger både jobbtilldelning och automatisk överlämning mellan containerhanteringsutrustning och truckar.

Öka operatörens produktivitet och terminalens effektivitet

SmartLifts funktion för jobbtilldelning ger snabbare hantering genom automatisk identifiering av de mest lämpliga jobben för respektive förare. Här används RFID-taggar och utrustningens positionsdata för att visa på närmaste – och därmed mest optimala – jobb, det vill säga operatören behöver inte lägga tid på att gå igenom jobblistan.

Automatisk överlämning – finns som alternativ – identifierar både jobbet och den servade trucken. Med hjälp av avståndsmätning, positionsinformation och RFID-teknik, behöver inte operatören göra någon inmatning. Utan behov av manuell inmatning från operatören elimineras den mänskliga faktorn och effektiviteten ökar.

Anti-trucklyftfunktion (finns som tillval) förbättrar säkerheten genom att förhindra oavsiktliga trucklyft i det fall chassit har fastnat.

SmartLift sparar värdefull tid, minskar felen och förbättrar säkerheten för dina operatörer, samt ökar terminalens effektivitet.

Funktioner och alternativ

Fördelar

  • Tidsbesparing

  • Ökad effektivitet för operatören

  • Minskade handläggningstider för lastbilarna

  • Färre fel 

Alternativ

  • Automatisk jobbtilldelning

  • Automatisk överlämning

Egenskaper

  • Automatisk jobbidentifiering

  • Automatiskt jobburval

Teknik

  • DGPS

  • RFID/Matare

TraPac, USA

Med hjälp av olika automationstekniker och anpassningar baserade på terminalens layout, ser Kalmar till att utrymmet utnyttjas effektivt och att TraPacs kapacitet optimeras.

Läs mer

Malta Freeport

Malta Freeport Terminals investeringsprogram på 189 miljoner euro har gjort hamnen allt populärare som transportnav i Medelhavet. Hamnen förlitar sig på Kalmar SmartPath för maximering av terminaltraktorernas effektivitet.

Läs mer

DP World London Gateway

Kalmars automatiseringslösningar är själva hjärtat i DP World London Gateway. Med en årlig kapacitet på 3,5 miljoner TEU fokuserar man på automatisering för att kunna optimera produktiviteten och minska driftskostnaderna.

Läs mer

DP World Brisbane

DP Worlds samarbete med Kalmar innebär att Brisbanes hamn idag är en av världens mest automatiserade anläggningar. Automatiseringen ökar terminalens årliga kapacitet från 600 000 till 900 000 TEU, samt förbättra kundservicen.

Läs mer