This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality. Läs mer
Kontakta oss
Kontakta oss

Kalmar SmartQuay

Maximera hamnkranarnas produktivitet via automatisk containeridentifiering och -spårning

Kalmar SmartQuay kombinerar optisk teckenigenkänning (OCR) och teknik för containeröverlämning.

Snabb, effektiv drift med automatisk igenkänning och registrering

SmartQuay maximerar hamnverksamhetens effektivitet, säkerhet och datakvalitet. Genom att automatiskt hämta in data via optisk teckenigenkänning då containrar lyfts och lossas av STS-kranar (ship-to-shore), och matcha dem mot horisontell transportutrustning, eliminerar SmartQuay behovet av tidskrävande manuell arbetsfördelning och -bekräftelse.

Intelligent hantering av automatisk identifiering och undantag baserat på din företagsinformation, maximerar STS-kranarnas och den horisontella transportutrustningens effektivitet. Detta betyder att betydligt fler containrar kan flyttas per timme och du får ett snabbare, mer effektivt terminalflöde.

Funktioner och alternativ

Fördelar

 • Aktuell inhämtning av information

 • Reducerade arbetskostnader och minskad risk för felhantering

 • Förbättrad säkerhet

 • Automatiska stuvningsplaner

Alternativ

 • Hamnkran-OCR

 • Trucköverlämning

 • Transport- och grensletruckdrift

Egenskaper

 • Automatisk containeridentifiering

 • Spårning vid lastning och lossning

 • Fartygets stuvningsposition

Teknik

 • Kran-OCR

 • Positioneringsteknik –

  GPS/LPR

 

 

 

TraPac, USA

Med hjälp av olika automationstekniker och anpassningar baserade på terminalens layout, ser Kalmar till att utrymmet utnyttjas effektivt och att TraPacs kapacitet optimeras.

Läs mer

Malta Freeport

Malta Freeport Terminals investeringsprogram på 189 miljoner euro har gjort hamnen allt populärare som transportnav i Medelhavet. Hamnen förlitar sig på Kalmar SmartPath för maximering av terminaltraktorernas effektivitet.

Läs mer

DP World London Gateway

Kalmars automatiseringslösningar är själva hjärtat i DP World London Gateway. Med en årlig kapacitet på 3,5 miljoner TEU fokuserar man på automatisering för att kunna optimera produktiviteten och minska driftskostnaderna.

Läs mer

DP World Brisbane

DP Worlds samarbete med Kalmar innebär att Brisbanes hamn idag är en av världens mest automatiserade anläggningar. Automatiseringen ökar terminalens årliga kapacitet från 600 000 till 900 000 TEU, samt förbättra kundservicen.

Läs mer