This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality. Läs mer
Kontakta oss
Kontakta oss

Kalmar TLS

Hjärnorna bakom automationen

För att realisera automationslösningens fulla potential måste den automatiska utrustningen och terminaloperativsystemet (TOS) kunna samarbeta och hantera förväntningarna från verksamhet. Kalmars styrsystem för utrustning, TLS, utför planering, vägval och själva genomförandet av automatisk drift baserat på order från TOS.

Intelligent gränssnitt 

Det mest flexibla och använda styrsystemet för utrustning, automationsplattformen TLS, garanterar gemensamt gränssnitt för all utrustning från Kalmar. TLS integrerar din automatiska utrustning, dina lösningar för processautomation, samt säkerhets- och felsökningssystem. TLS är förberett för integrering med Navis N4 och Kalmars utrustning, men stöder alla TOS och all utrustning oavsett tillverkare. Förintegreringen garanterar produktivitet och prestanda från dag 1.

Kalmars styrsystem för utrustning, TLS, utför planering, vägval och genomförande av automatisk drift baserat på order från TOS. TLS styr och övervakar både din maskinpark som helhet och individuella maskiner, för optimering av effektiviteten. Baserat på de av TOS angivna containerrörelserna, schemalägger och utför TLS rörelser baserade på kunskap om utrustningens position och status. TLS tilldelar därefter lämplig maskin respektive rörelse. Systemet fastställer tidpunkt och ordningsföljd för leveransen inom ramarna för ditt STS-arbetsflöde.

TLS kombinerar Kalmars avancerade tekniker med Ascianos terminallogistiksystem. Sedan år 2000 har systemet använts vid olika terminaler världen över, med gränssnitt mot alla typer av utrustning inklusive automatiska staplingskranar, AutoShuttles, AutoStrads, förarlösa fordon samt STS och gummihjulsburna portalkranar. TLS är den första med 3D-gränssnitt för operatörer, vilket ger bättre överblick över verksamheten samtidigt som nödvändig utbildningstid minskar.