This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality. Läs mer
Kontakta oss
Kontakta oss

Automationssystemet Kalmar One

Automation på nytt sätt. I dagens konkurrensutsatta värld måste vi bli bättre på allt vi gör, varje dag. Arbeta effektivare, arbeta säkrare och minska koldioxidutsläppen genom att bli mer miljöeffektiva.

Kalmar One kan hjälpa dig med dessa utmaningar. Det är ett flexibelt och skalbart öppet automationssystem för hamnar och terminaler som gör det möjligt att effektivisera och automatisera verksamheten med beprövade funktioner och väletablerade processer. Ett standardiserat öppet system som fungerar med alla utrustningstyper blir snabbare, enklare och billigare att driftsätta. Det betyder att du snabbare kan dra nytta av investeringen.

Uppfyll dina automationsmål.

Kalmar One omfattar en mängd olika produkter och verktyg som du kan använda som stöd för dina automationsplaner, oavsett på vilken nivå du väljer att lägga ambitionerna. Det finns sex produktfamiljer och ett komplett utbud av verktyg som hjälper dig att förverkliga dina mål.

Logga in på Kalmar Key Partner Forum för mer information >> Automatisera på rätt nivå.

Det är affärsmålen och behoven som ska styra nivån på automationen av hamnen eller terminalen. Kalmar One erbjuder fem olika nivåer. Du kan välja att börja med processautomatisering eller operatörsassisterad manövrering där vissa förflyttningar och processer automatiseras, och resten styrs och övervakas manuellt av operatörerna. Vid högre automationsnivåer kan utrustningen utföra alla moment automatiskt, utan operatör. Det krävs dock fortfarande en operatör för att övervaka driften och hantera undantag. Logga in på Kalmar Key Partner Forum för mer information > > Livstidssupport. Kalmar One, inklusive eventuella framtida drifts- eller systemförändringar, omfattas av livstidssupport. Det säkerställer att du alltid får den support du behöver för att ha kontroll över automatiseringen. 

Automatisk grensleterminal

När det bara behövs en maskin för automation av kaj- och staplingsverksamheten inser man att en automatisk grensleterminal kan vara både enkel och riskfri, och snabbt genomförd.

ASC-terminal

Automatiska staplingskranar möjliggör högsta möjliga kapacitet och staplingsdensitet. ASC-terminalen optimerar genomströmning och staplingsyta.

AutoRTG-terminal

Gummihjulsburna portalkranar (RTG) är den populäraste utrustningen vid containerstaplingsterminaler över hela världen, särskilt när hög staplingskapacitet och god manövrerbarhet är viktiga komponenter.

Terminalkonversion

Automation må vara enklare när det gäller greenfield terminaler, men det går att konvertera befintliga – brownfield – terminaler till halv- eller helautomation.  

Patrick Brisbane, Australien

Automatisering är en viktig konkurrensfördel för Patricks containerterminal i Brisbanes hamn, Australien.

Läs mer

HHLA, CTB, Tyskland

Hamburgs äldsta och största containerterminal behåller sin ledarposition genom att dubbla kapaciteten utan att öka sitt fotavtryck.

Läs mer

Europe Container Terminals (ECT)

ECT (European Container Terminals)använder 13 Kalmar reachstackers och fyra tomcontainerhanterare vid sina inlandsterminaler, och samtliga med ett femårigt serviceavtal. Utrustningen har hög lyftkapacitet och en överlägsen miljöprestanda.

Läs mer