Kontakta oss
Kontakta oss

Automatiska staplingskranar

Utrymmeseffektiv stapling

Automatiska staplingskranar (ASC) möjliggör högsta möjliga kapacitet och staplingsdensitet. Kalmars ASC-lösning optimerar genomströmningen och staplingsytan. När man använder Kalmar AutoShuttle™ som transportsystem kan även transitytan minimeras, vilket gör terminalen maximalt utrymmeseffektiv. För nya terminaler kan ett minskad markyta innebära betydande besparingar både i termer av markförvärv och terminalkonstruktion. För redan etablerade terminaler kan den frigjorda ytan användas för att utöka staplingsytan, vilket möjliggör ökade driftsintäkter.

Ökad produktivitet och säkerhet 

En kombination av automatiska staplingskranar (ASC) och automatiska transport-grensletruckar hjälper till att bibehålla en hög produktivitet i hamnen, samtidigt som man garanterat följer de strängaste säkerhetskraven och sjöfartsmyndigheternas regler. Förutom att minimera risken med den mänskliga faktorn och öka säkerheten så bidrar automation till att minska förekomsten av oväntade stillestånd som påverkar produktiviteten och lönsamheten negativt. Kalmars ASC-kranar och automatiska grensletruckar baseras på automationssystemet Kalmar One som omfattar beprövade funktioner och väletablerade processer för terminalen.

ASC-kranar används i regel vid större terminaler där genomströmningen och staplingsdensiteten är viktiga nyckeltal. Men i långa loppet kan de vara kostnadseffektiva lösningar även för medelstora terminaler.

Automatisk truckhantering innebär att bearbetningen av lastbilar kan ske direkt vid ASC-staplingens växlingsområde, och därmed elimineras behovet av mellantransporter. Det frikopplar de manuella insatserna och ökar säkerheten och effektiviteten, samtidigt som kostnaderna sänks.

Kalmar är pionjär inom staplingsautomation med ett antal branschledande initiativ:

 

  • De första automatiska staplingskranarna, European Container Terminals i Nederländerna

  • Det första staplingskonceptet med tre kranar, HHLA i Hamburg, Tyskland

  • De första halvautomatiska grensletruckarna, London Gateway, Storbritannien

  • Den första hybridterminalen, TraPac, Los Angeles, USA

  • Den första helautomatiska OneTerminal-lösningen, VICT, Melbourne, Australien