Kontakta oss
Kontakta oss

Terminalkonvertering

Uppgradera genom automation

Automation är naturligen enklare när det gäller nyetablerade terminaler, men det går även att konvertera befintliga manuella terminaler till halv- eller helautomation.Övergången kan antingen göras stegvis, för att undvika kapacitetsförlust, eller genom att expandera på tidigare oanvända ytor. Baserat på vår omfattande erfarenhet och breda produktportfölj med innovativa lösningar, kan vi ge råd om bästa vägen till automation, med hänsyn till terminalens storlek, genomströmning, hantering, geografi och befintlig utrustning. En AutoStrad-stapel är ett kostnadseffektivt sätt att introducera automation, och en automatisk staplingskran kan öka kapaciteten och prestandan ytterligare, samtidigt som den sänker driftskostnaderna.

Terminalkonvertering, alternativ

Den senaste terminaldesignen anpassas efter respektive terminal och dess behov, och kombinerar ledande containerhanteringsteknik. Resultatet är att automationsfördelarna blir tillgängliga för terminaler av alla storlekar.

En av de mest intressanta exemplen är den helautomatiska TraPac-terminalen i Los Angeles, USA, som har frikopplat kaj- och hamnkranarnas arbetscykler. Terminalen kombinerar tre automationskoncept: vertikal och parallell stapel baserad på automatisk staplingskran (ASC) och en diagonal AutoStrad-stapel. Grensletruckarna servar också ASC-stapeln. TraPac är ett exempel på stegvis brownfield-konvertering, där hamnen förblir fullt funktionsduglig under hela uppgraderingsprocessen.

Valet av en AutoStrad-stapel betyder att man introducerar automationen till en relativt låg kostnad. När volymerna växer och behovet av högre stapeldensitet ökar kan fler ASC-block läggas till. AutoStrad transporterar fortfarande containrar till ASC- och AutoStrad-staplarna.

Ett annat alternativ är att uppgradera en RTG-stapel till en ASC-stapel. Åtta ASC i bredd kan stapla upp till 25 procent fler containrar än traditionella RTG-staplar med sex eller sju i bredd, vilket ökar terminalens kapacitet och prestanda till en lägre driftskostnad.