This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality. Läs mer
Kontakta oss
Kontakta oss

Automatisk grensletruck

Okomplicerad automation

Med en automatisk grensleterminal går det snabbt, enkelt och i stort sett riskfritt att automatisera hamn- och staplingsverksamheten.

Automation kan effektivisera verksamheten och göra den ännu mer konkurrenskraftig. Övriga fördelar är längre serviceintervall och elimineringen av LTI (lost-time injuries). Dessutom försvinner behovet av vägmarkeringar och nattbelysning.

Allt-i-ett automation 

En terminal med automatiska grensletruckar kombinerar staplings- och transportkapaciteten.

Grensletruckdrift passar vanligtvis bäst vid medelstora terminaler. När växande volymer kräver högre staplingsdensitet, kan de automatiska grensletruckarna fortfarande stå för transporterna till en automatisk staplingskran. Det gör att grensletruckar även passar bra vid större anläggningar där man använder ASC.

Övergången från manuell till automatisk grensletruckterminal behöver inte innebära tillfälligt sänkt kapacitet eller genomströmning. Vi kan framtidssäkra grensletruckarna vid tillverkningen genom att förbereda dem för både manuell och helautomatisk drift så att du kan automatisera i din egen takt.

Av naturliga skäl är det enklare att automatisera nyetablerade terminaler, men det går även att konvertera äldre terminaler till halv- eller helautomation. Övergången kan göras stegvis eller i ett enda svep.

 

Den automatiska grensletrucken baseras på automationssystemet Kalmar One och har toppmodern navigering, avancerad styrutrustning och alla verktyg som krävs för en smidig drift.

Den intelligenta tekniken gör automatiska grensletruckar till det mest flexibla sättet att automatisera en terminal.

Helautomatiserat containerflöde med ATH

Med funktionen automatisk lastbilshantering (ATH) kan automatiseringsnivån tas ett steg längre.

Automatisk lastbilshantering möjliggör ett helt automatiserat containerflöde mellan kajkran och lastbil genom att även den sista etappen av verksamheten på land automatiseras – den slutliga placeringen av containrarna på lastbilar. Funktionen har tidigare varit tillgänglig för Kalmars hamnkranar och har nyligen lagts till i Kalmars utbud av horisontella transporter. Automatisk lastbilshantering automatiserar placeringen av containrar från automatiska grensletruckar på lastbilar i terminalens växlingszoner. Ett lasermätsystem (TLMS) avläser lastbilens profil, placering och containerns positioner, och sedan används ett kamerasystem vid finpositioneringen när containern ska placeras på lastbilen. Automatisk lastbilshantering förbättrar säkerheten, förutsägbarheten och kostnadseffektiviteten för terminalen genom att eliminera behovet av att ha personal i växlingszonerna.

Patrick Brisbane, Australien

Automatisering är en viktig konkurrensfördel för Patricks containerterminal i Brisbanes hamn, Australien.

Läs mer

HHLA, CTB, Tyskland

Hamburgs äldsta och största containerterminal behåller sin ledarposition genom att dubbla kapaciteten utan att öka sitt fotavtryck.

Läs mer

Europe Container Terminals (ECT)

ECT (European Container Terminals)använder 13 Kalmar reachstackers och fyra tomcontainerhanterare vid sina inlandsterminaler, och samtliga med ett femårigt serviceavtal. Utrustningen har hög lyftkapacitet och en överlägsen miljöprestanda.

Läs mer