Kontakta oss

Öppna dörren till framtiden med en öppen automationsplattform.

Kalmar Key söker motverka nuvarande begränsningar i utvecklingen av automationsplattformar genom att öppna sina applikationsgränssnitt för utökning av funktionaliteten i Kalmars terminallogistiksystem (TLS). Det gör det möjligt för terminaloperatörerna att anpassa sina automationsdriftsättningar och för tredjepartsleverantörer att erbjuda sina egna lösningar som är kompatibla med automationsplattformen.

Fördelen med Kalmar Key

 

Kalmar Key tillhandahåller ett antal öppna applikationsgränssnitt med vilka du kan bygga en komplett och heltäckande automationslösning som är skräddarsydd för din verksamhet, med Kalmar TLS som en gemensam central plattform. Med Kalmar Key kan du välja vem du arbetar med och smidigt vidareutveckla funktionaliteten i utrustning och programvara, eventuellt tillsammans med tredjepartsutvecklare.

 

Tack vare sitt utrustningsoberoende gör Kalmar Key det möjligt att ansluta en mängd olika system och utrustningar till automationslösningen. Öppna gränssnitt ger dessutom en holistisk översikt över data från flera olika källor. Det är därför enkelt att kontinuerligt optimera verksamheten.

 

 

 

 

 

Utrustningsoberoende.

 

En integrerad automationsplattform med öppna gränssnitt gör att du betydligt enklare kan integrera nya system och utrustningar från olika tillverkare i ditt automationssystem. Du behöver inte längre ha separata system för olika leverantörers utrustning, utan kan i stället utforma en enda enhetlig automationsplattform som hanterar all utrustning oavsett varifrån den kommer.

 

 

Bygg det system du behöver.

 

Eftersom Kalmar Key tillhandahåller öppna applikationsgränssnitt behöver du inte längre utveckla stängda system tillsammans med enskilda leverantörer. I stället kan du utveckla ett flexibelt automationssystem där du smidigt kan anpassa och utvidga lösningen med önskade funktioner och få betydligt bättre möjligheter att utveckla systemet allt efter behov.

Bygg ditt eget ekosystem.

 

Med Kalmar Keys öppna applikationsgränssnitt kan du fritt välja vem du samarbetar med för att utveckla tekniken. Dina samarbetspartners kan integrera sina produkter i automationsplattformen för att utöka det ursprungliga systemets funktionalitet. En avgörande fördel med öppna gränssnitt är att de gör det enklare att skapa ett gemensamt ekosystem för kontinuerlig utveckling av verksamheten.

 

 

Holistisk översikt.

 

Genom att bygga en systemplattform för automation med Kalmar Key får du en holistisk översikt över verksamheten med data från flera olika källor sammanställda i ett enda enhetligt gränssnitt. Det gör att du snabbare kan fatta mer välgrundade beslut som gynnar hela verksamheten.