Kontakta oss

Branschinsikter

Branschtrender

Ökande genomströmning av containrar, allt större fartyg och skärpta miljö- och säkerhetskrav sätter allt större press på terminalverksamheten. Utöver en ökande containertrafik genomgår hamn- och terminalbranschen strukturella förändringar som kräver investeringar och en växande terminalkapacitet.

Branschhistorik

Containertrafiken utvecklades under 40- och 50-talen och förändrade internationell handel genom att kostnaderna för produkter och varor minskade, samt förändrade helt hamnar och transporttider och svinnet reducerades.

Kalmars innovationer

Vår långa, innovativa historia har bidragit till att vi idag är en global föregångare inom lasthanteringslösningar och -tjänster. Våra kompetenscenter över hela världen är själva ryggraden i vårt arbete med att driva branschen framåt och fokusera på kundernas viktigaste affärsbehov: att förflytta last på det mest optimala sättet.

Det senaste från Port 2060