This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality. Läs mer
Kontakta oss
Kontakta oss

Alla lösningar

Materialhantering

Oavsett vad du hanterar kräver verksamheten tillförlitlig, snabb förflyttning av material till nästa steg i produktions- eller distributionskedjan. Vårt sortiment täcker i princip alla användningsområden för en mängd olika branscher, inklusive papper och massa, metall och vindkraft.
Fortsätt läsa

Logistik och distribution

Distribution handlar bara om fart – snabba arbetscykler är prio ett. Kalmar distributionstraktorer är särskilt utformade för effektiv hantering av terminalmiljöer och baseras på flera decenniers erfarenhet av ledande insatser inom terminaltraktorlösningar.
Fortsätt läsa

RoRo-terminaler

Med över 4500 maskiner i drift idag är Kalmar branschens mest pålitliga varumärke för RoRo-utrustning. Våra lösningar för RoRo-terminaler är utformade för att hålla dig på rätt spår oavsett väderlek. Vi kan även tillhandahålla anpassade RoRo-lösningar för specialbehov. 
Fortsätt läsa

Containerterminaler

Våra lösningar för containerhantering har fått internationellt erkännande som branschstandard vad gäller energieffektivitet, tillförlitlighet och driftskostnad. I vårt erbjudande ingår hela sortimentet av applikationer för containerhantering.
Fortsätt läsa