Kontakta oss
Kontakta oss

Branschhistorik

Möjliggör global handel

Containertrafiken utvecklades under 40- och 50-talen och förändrade internationell handel genom att kostnaderna för produkter och varor minskade, samt förändrade helt hamnar och transporttider och svinnet reducerades. Enligt amerikanen Malcolm McClean ska containern kunna lastas, lossas, staplas och transporteras utan att behöva öppnas. Idag tar containerfartygen – ofta de största kommersiella fartygen – cirka 60 procent av det totala värdet av sjöhandeln varje år. Bättre utrustning och nyheter som automatisering har ökat hanteringens hastighet samt effektivitet och säkerhet vid terminaler över hela världen. 

Lådan som revolutionerade världen 

Transportcontainern i metall ersatte de traditionella lossningsmetoderna genom att den standardiserade lådan kunde lastas, lossas, staplas och transporteras utan att behöva öppnas. Malcom McLeans uppfinning var nyckeln till verklig globalisering. Affärsmännen insåg snabbt containertransportens potential. Internationella standarder för containerns storlek kom 1961 och banade väg för internationella containertransporter.

Lanseringen av mekaniska hanteringssystem innebar att flytten från gigantiska containerfartyg till långtradare, eller från kranar till gaffeltruckar, blev både smidigare, effektivare och säkrare. Efter hand som fartygens kapacitet växte moderniserade hamnarna sin hanteringsutrustning. Moderna containerfartyg kan ta över 18 000 tjugofotsenheter (TEU). 

Utveckling av containerhantering och automatisering

Modern utrustning för containerhantering såsom grensletruckar, reachstackers och hamnkranar har ökat lastningens och lossningens hastighet, och terminalens effektivitet.

Automatiseringen har även haft stor betydelse för reducerade kostnader, ökad effektivitet och drifttid, samt förbättrad spårning av containrar etc. Automatiseringen av containerterminalerna har pågått i 20 år. Världens första automatiserade hamnterminal var ECT Delta i Nederländerna, som togs i drift under tidigt 1990-tal. Den följdes av HHLA CTA Terminal i Hamburg, Tyskland, år 2000. 2005 sattes den första delen av terminalen Patrick’s AutoStrad(TM) i Brisbanes hamn, Australien i drift. Förutom helt nya projekt är kunderna allt mer intresserade av automatisering av befintliga hamnterminaler.

Läs om Kalmar, historik och milstolpar