Kontakta oss
Kontakta oss

Branschtrender

Världshandeln håller på att förändras

Ökad genomströmning av containrar, allt större fartyg och skärpta miljö- och säkerhetskrav sätter allt större press på hamnverksamheten.

Utöver en ökande containertrafik genomgår hamn- och terminalbranschen strukturella förändringar som kräver investeringar och växande hamnkapacitet.

Inom Kalmar stöttar vi våra kunder genom att hjälpa dem hantera den här typen av krav och trender.

Globala trender påverkar vår verksamhet

Några av de trender som har störst inverkan på vår verksamhet är den globala genomströmningen av containertrafik och cyklerna inom tung materialhantering. Tillväxten inom global handel ger ökade fraktvolymer.


Ökande containertrafik

Den globala containergenomströmningen förväntas växa med cirka fem procent per år fram till 2017. Den snabbast växande regionen är Asien, som är nav för över hälften av all trafik.

Större fartyg

Tillväxten inom sjöfartsindustrin har lett till att rederierna bygger allt större fartyg, som kan frakta tusentals containrar i taget. För att lyckas med containerhantering måste hamnoperatörerna utöka sin kapacitet och hantera allt större fartyg på allt kortare tid.

Dessutom kommer omlastningarna från megaterminaler till mindre hamnar också att fortsätta växa. Transporter på land växlar från väg till järnväg. Denna strukturförändring leder till krav på ökad hamnkapacitet.

Arbetskostnad och tillgänglighet

Arbets- och kapitalkostnader utgör en betydande del av den totala kostnaden för en hamn och inom vissa områden råder brist på kvalificerad arbetskraft.

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig del av verksamheten i en modern hamn. Leverantörer som Kalmar hjälper kunderna följa allt strängare utsläppskrav. Samtidigt blir maskinerna mer intelligenta och miljöpåverkan minskar.

Säkerhet

I hamnar och terminaler kan man aldrig kompromissa med säkerheten. Detta är ofta den viktigaste aspekten för våra kunder.
Kalmars lösningar och automatiseringsteknik har hjälpt våra kunder att genomföra betydande förbättringar av både säkerhet och produktivitet.

Branschsammanslagningar

Potentiella framtida nätverk mellan rederierna skulle höja ribban för den operativa effektiviteten. Detta skulle accelerera kaskadeffekten och öka behovet av investeringar som möjliggör en ny nivå av containerflödesplanering för terminalerna.

Framtida inriktningar

Vi tror att automatisering är det långsiktiga svaret på branschens krav och en viktig del av dess framtid. På så sätt kan hamn- och terminaloperatörerna anpassa sig efter branschens strukturförändringar, svara på behovet av ökad effektivitet och uppfylla de allt strängare säkerhets- och miljökraven.

Vi tillhandahåller kompletta, nyckelfärdiga lösningar för integrerade, automatiserade terminaler, inklusive TOS (terminal operating systems), TLS (terminal logistics system) och ett stort sortiment av utrustning och tjänster. Vi tror att vår förmåga att integrera flera komponenter i en separat process är det som ger våra kunder ett verkligt mervärde.

Drewry

Drewry är en specialiserad forsknings- och rådgivningsorganisation för sjöfartssektorn.

Besök Drewrys webbplats.

Port 2060 video

Port 2060 är ett forum för diskussioner kring framtidens hamnar.

Dela med dig av dina tankar på Port 2060.

Branschnyheter

Läs det senaste från utvalda branschportaler på vår sida Branschnyheter.