Kontakta oss
Kontakta oss

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning

1. Filcontroller

Cargotec Finland Oy, Kalmar (”Kalmar”)
Ruskontie 55
33720 Tammerfors
Finland
Tel. +358 20 777 4000


 2. Person som ansvarar för filinnehåll eller kontaktperson

Kalmar marknadsföring och kommunikation
Maija Eklöf
Tel. +358 20 777 4000  

 

3. Syftet med databearbetningen

Syftet är bearbetning av användardata för:
i) utveckling och hantering av tjänster och andra relaterade produkter, på www.kalmarglobal.com
ii) utveckling och hantering av kundrelationer
iii) direktmarknadsföring, datautvinning och andra relaterade aktiviteter som profilering av kunddata för ovanstående ändamål, för Kalmar, deras partner och dotterbolag;
v) hantering av Kalmars rekryteringsaktiviteter samt för global organisatorisk planering av arbetssökandes data.


4. Information i datafilen

Kalmar kan spara informationen i datafilen som har tillhandahållits av användare av webbplatsen, t.ex. namn, personnummer, årsmötesdeltagares aktieinnehav, demografiska kunddata, orderinformation och klientförfrågningar. Användarna av webbplatsen är i första hand Kalmars kunder och arbetssökande.


 5. Regelbunden överföring av data eller överföring av data utanför EU eller EEA

Data kan överföras till enheter inom Kalmar och Cargotec-koncernen, deras partner, dotterbolag och underleverantörer, i avsikt att uppfylla syftena i avsnitt 3 eller enligt klients önskemål. Dessa överföringar kan inkludera överföring utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller utanför det land dessa personuppgifter tillhandahölls.


6. Principer för skydd av datafil

Datafilen skyddas med lösenord och allmänna principer för dataskydd i och för Cargotec Corporations, deras partners, dotterbolags och underleverantörers informationssystem, som t.ex. brandväggar. Vid bearbetning av personliga identifieringskoder krypteras anslutningen mellan användarens webbläsare och servern med SSL-teknik. Endast behöriga medarbetare vid Kalmar, deras partner, dotterbolag och underleverantörer har tillgång till personuppgifter i datafilen.