Kontakta oss

Hållbarhet för Kalmar

Visionen om en hållbar framtid

”År 2060 ska alla hamnar drivas av förnybar energi med noll utsläpp av koldioxid, och ha en tredubblad produktivitet jämfört med 2013.” Detta är målet för Kalmars initiativ Port 2060, som skissar upp en vision för en hållbar lasthanteringsframtid.

Hållbarhet börjar med terminalplanering och produktutveckling


Modern teknik erbjuder nya sätt att förstärka terminalens prestanda och hållbarhet.

Hållbarhet är en väsentlig del av modern terminalverksamhet. Hållbar användning av teknik inleds med faserna terminalplanering, produktutveckling och design.

 

Förstärker kundernas hållbarhet

Vi stödjer hållbar utveckling genom att levererar hållbara lösningar till våra kunder. Med våra lösningar kan kunderna minska bränsleförbrukning och utsläpp, optimera lastflöde och minska driftskostnader samt förbättra säkerheten och utrustningens tillgänglighet.

Den nya, tunga eltrucken från Kalmar genererar till exempel noll utsläpp och minskar energikostnaderna med 75 procent jämfört med motsvarande dieseltruck. Kalmar hybrid- och transport-grensletruckar förbrukar upp till 40 procent mindre bränsle och reducerar koldioxidutsläppen med över 50 ton per år per maskin, vid jämförelse med traditionell diesel-eldesign. Även automation ger energibesparingar, eftersom obemannade maskiner inte kräver arbetsbelysning. En helautomatisk terminal på 40 hektar rapporterar en årlig kostnadsbesparing på 65 000 euro bara genom minskad arbetsbelysning. Samma kund rapporterar att ersättningen för arbetsrelaterade skador under tio år reducerades med över två tredjedelar efter automationen.

Vi tillhandahåller utbildning och underhållsservice som ökar utrustningens livslängd, reducerar miljöpåverkan och garanterar säker användning.

Hållbar hantering av vår egen verksamhet

Vi låter våra certifierade, integrerade hanteringssystem sköta den egna verksamhetens miljöpåverkan och vårt efterlevande av internationella standarder för hanteringssystem – ISO 9001 (process), ISO 14001 (miljö), OHSAS 18001 (hälsa och säkerhet) – samt övriga åtaganden. Vår MAU (multi-assembly unit) i Stargard, Polen, har till exempel mottagit Lloyds Register Quality Assurance-certifiering för sitt integrerade hanteringssystem. Vårt Technology and Competence Centre i Tammerfors, Finland, har tilldelats global BREEAM-certifiering för bästa praxis inom hållbar byggnadsdesign, konstruktion och drift.