Kontakta oss
Kontakta oss

Vanliga frågor

Hur kommer man som leverantör i kontakt med Cargotec?

 • Cargotec välkomnar samordning av verksamheten inom alla affärsområden om relationen gynnar mer än ett affärsområde, och har även en intern process som samordnar leverantörernas relationer.  Därför kan den initiala affärskontakten gå via vilket som helst av affärsområdenas sourcing team.                
 • Första steget vid kontakt med ett affärsområdes sourcing team är att skicka ett e-postmeddelande till affärsområdets e-brevlåda för leverantörer.  Via det meddelandet kan Cargotec-personal inom hela företaget granska din kapacitet, men det garanterar inte att potentiella leverantörer får svar eller att de erhålla någon monetär/avtalsmässig fördel.  Gå igenom artikellistan nedan och leta upp en Cargotec-artikel eller -produkt som ditt företag är intresserade av att leverera.

 

Hur hamnar vi på Cargotecs lista över önskvärda eller godkända leverantörer?

 • För affärsområdena Hiab och Kalmar, se information om leverantörskrav och leverantörskvalitet – du hittar en handbok med sådan information på Cargotecs leverantörsportal på affärsområdets leverantörswebbsida.
 • Efter en första e-postkontakt utvärderar vårt sourcing team din kapacitet och hur du passar våra aktuella behov eller ev. framtida möjligheter. Cargotecs sourcing team garanterar dock inte att alla insända e-postmeddelanden besvaras.  Eventuellt får du fylla i en begäran om information eller offert och ombeds att delta i vår leverantörsutvärderingsprocess samt hantera eventuella identifierade åtgärdspunkter om verksamhet tilldelas.
 • Det är viktigt att komma ihåg att alla sourcingaktiviteter utförs i enlighet med Cargotecs policy för miljö, riskhantering, hälsa och säkerhet, kvalitet samt Cargotecs uppförandekod, och leverantörerna måste också uppvisa förmågan att efterleva dessa krav.

 

Vad köper Cargotec in?

 • Cargotec köper in en mängd olika varor och tjänster. Dessa varor och tjänster omfattar råvarulistor för samtliga affärsområden. Se respektive affärsområdes webbplats för att läsa mer om deras leverantörsbehov.
 • Cargotecs indirekta råvaror:
 • Facilities management, IT & telekom, maskinpark & logistik, marknadsföring & försäljning, MRO & investeringar, personalservice, professionella tjänster, resor & evenemang,  och allmänt.  
 • MacGregors direkta råvaror:
 • Hydraulik, högspänningsel, transport, råstål, cylindrar, marknadsinformation.
 • Hiabs direkta råvaror:
 • Huvudstålkonstruktioner, lättare stålkomponenter, stålplåt, aluminumplattformar, hydraulik, elektronik, hydraulcylindrar, gjutgods och smide, motorer, transporter, fästen och tillbehör till kranar.
 • Kalmar direkta råvaror:
 • Drivlina: Motorer, transmission, kylning, hytter och tillbehör, hydraulik, elektronik, både låg- och högspänning, tunga stålstrukturer, medeltung och lättare stålutrustning samt komponenter såsom bommar och master, gjutgods och smide, axlar och däck, drev och block, transport, fästen  och fjädrar, samt råstål.

 

Vad söker Cargotec hos en leverantör?

 • Cargotec tar hänsyn till många faktorer vid sammansättningen av ett team eller när man fattar beslut om inköp. Dessa faktorer varierar beroende på prioriteringar och behov, inklusive:
 • Kärnkompetens, produkt eller tjänst som erbjuder resurstillgång och möjligheten att rekrytera kvalificerade kandidater
 • Geografisk plats eller närhet till kunden
 • Organisatoriska intressekonflikter
 • Tidigare prestanda och rykte
 • Personalens erfarenhet
 • Pålitlighet, lyhördhet och teamwork
 • Marknadsnisch
 • Kärnkompetens

Dessutom vill vi att leverantörerna ska uppvisa följande kvaliteter (affärsområdena kan ha andra, speciella tekniska eller kvalitetsmässiga krav som är unika för deras miljö):

 • Finansiell hållbarhet
 • Höga etiska normer
 • Konkurrenskraftig prissättning, med hänsyn till ägandekostnad, TCO
 • Lämpliga kvalitetsrutiner och -processer, certifieringar och godkännanden från klassificeringsgrupper
 • Kostnadsreduceringsprogram
 • Reduceringstid för cykeltider
 • Förmåga att erbjuda en teknisk och/eller servicemässig fördel framför konkurrenterna
 • Innovationer kring leveransen av varor eller tjänster (inklusive användning av e-handel, EDI, hubbing etc.)
 • Tillämpliga miljömässiga principer, inklusive REACH