Kontakta oss

Kalmars strategi

Det finns fem områden där Kalmars erbjudande till kunderna skiljer sig från andra:

Automation and integration

Services

High quality and innovative products

Closeness to customers

Project business competence

 

Kraftfull grundval för framgång

Automation och service är själva spjutspetsarna i Kalmars strategi, medan grundvalen i vårt erbjudande är hög kvalitet och innovativa produkter. Vi lyckas genom att bygga långsiktiga relationer med våra kunder.

Det är vårt globala försäljnings- och servicenätverk – containerhanteringsbranschens mest omfattande  – som möjliggör detta. Dessutom investerar vi kontinuerligt i våra medarbetare och i vår projektkompetens.

Värderingar

Vi stimulerar utvecklingen. Vi är stolta över vårt långa innovativa arv, som gör oss till global föregångare och branschens referenspunkt. Vi fortsätter att föra vår verksamhet framåt genom att fokusera på kundernas slutgiltiga behov: det mest effektiva sättet att förflytta last.

 

Vi håller vad vi lovar.  Vi är en engagerad affärspartner och kollega som tar vårt ansvar och aldrig sviker.

 

Vi gör det tillsammans. Våra kunders framgång är vår framgång. Vi tror att man når bäst resultat genom att vara öppen och samarbeta med kunder, partner och kollegor.

 

Vi bryr oss verkligen. Vi bidrar till våra kunders långsiktiga framgångar under produkternas och lösningarnas hela livslängd. Vi förutser kundernas behov och stödjer deras verksamhet proaktivt, när och var vi behövs.

Fokus 

Vårt enda fokus när det gäller kunderna är att hjälpa dem öka sin produktivitet. Det är därför vi finns och det är det vi arbetar för.

 

Vision

Vår vision är att vara våra kunders förstahandsval. Vi har ett nära samarbete med våra kunder, även om de använder utrustning eller terminaloperativsystem från andra tillverkare.