Kontakta oss
Kontakta oss

Körklar, redo för framtiden.

Kalmar ASC System medför väsentliga fördelar för ditt företag idag, och kommer även att hjälpa dig att förbereda en total automatiseringslösning för framtiden.

Med Kalmars unika förintegrerade egenskaper kommer du att kunna optimera såväl ditt utrymmesutnyttjande och din containerkapacitet på en nyetablerad plats från dag ett. Systemet kan även införas på befintliga terminaler på en stapel i taget så att din dagliga verksamhet inte störs.

"

Total effektivitet.

Du kan bygga en helt automatiserad containerterminal med det senaste Kalmar ASC systemet i centrum. Genom att lägga till Kalmar AutoShuttles™ för att flytta containrar mellan kajen och staplarna och Kalmar Automated Truck Handling System på landsidan kommer du att ha en helt automatiserad lösning som kommer att fungera säkert och effektivt.

 

Byggd med ett syfte.

Våra automatiserade staplingskranar är skräddarsydda från grunden, med varje detalj utformad för att ge en effektiv och pålitlig kran som kan fungera dygnet runt. Med en optimerad lätt ram, kan du se fram emot lägre drifts- och infrastrukturkostnader utan att behöva kompromissa med kranens strukturella integritet.

Enautomatisk staplingskranterminal

Automatiska staplingskranar möjliggör högsta möjliga kapacitet och staplingsdensitet. ASC terminalen optimerar genomströmning och staplingsyta. 

Automatiserad truckhantering

 

Landsidans automatiseringsmodul säkerställer säker och effektiv hantering av alla transportsystem, med Kalmar automatiserad truckhantering upprätthålls konstant hög produktivitet.

Truckhanteringstekniken baseras på mätningar som görs med laser när kranen närmar sig trucken.

Kalmar TLS

För att realisera automationslösningens fulla potential måste den automatiska utrustningen och terminaloperativsystemet (TOS) kunna samarbeta och hantera förväntningarna från verksamheten.

DP World London Gateway

Kalmars automatiseringslösningar är själva hjärtat i DP World London Gateway. Med en årlig kapacitet på 3,5 miljoner TEU fokuserar man på automatisering för att kunna optimera produktiviteten och minska driftskostnaderna.

Läs mer

DP World Brisbane

DP Worlds samarbete med Kalmar innebär att Brisbanes hamn idag är en av världens mest automatiserade anläggningar. Automatiseringen ökar terminalens årliga kapacitet från 600 000 till 900 000 TEU, samt förbättra kundservicen.

Läs mer

TraPac, USA

Med hjälp av olika automationstekniker och anpassningar baserade på terminalens layout, ser Kalmar till att utrymmet utnyttjas effektivt och att TraPacs kapacitet optimeras.

Läs mer

HHLA, CTB, Tyskland

Hamburgs äldsta och största containerterminal behåller sin ledarposition genom att dubbla kapaciteten utan att öka sitt fotavtryck.

Läs mer