Kontakta oss

Terminal Design Services

Lägg rätt grund för din framtid. 

Att bygga en ny terminal, ändra arbetssätt eller förnya dina nuvarande verksamheter är en krävande process, och det är därför som du vill ha en kunnig och erfaren partner. Kalmar Terminal Design Services, som de senaste 15 åren har levererat över 250 projekt över hela världen, tillhandahåller ett komplett utbud av designtjänster för att hjälpa dig att realisera dina ambitioner och förbättra kapaciteten och flödet av gods genom din terminal. Med ett komplett utbud av designtjänster kan vårt team hjälpa dig att lägga rätt grund för din framtid.

Tillrättalägg ditt projekt innan du påbörjar det.

Tillsammans med Kalmar Terminal Design Serviceteamet kommer du att kunna se på olika designscenarier som motsvarar dina krav, välja den utformning du föredrar, med kompletta drifts- och business case kalkyler, och skapa simuleringar för att bekräfta designen. Tillsammans ser vi till att den slutliga designen uppfyller dina investeringskriterier och ger dig den bästa lösningen och designen för dina nuvarande och framtida verksamhetsbehov.

Undersök dina alternativ.

Att genomföra ett större ombyggnadsprojekt innebär att du måste undersöka det avtryck alla dina alternativa terminalutformningar gör innan du avgör vilket som bäst uppfyller dina verksamhetsmål. Kalmarteamet kommer att arbeta tillsammans med dig för att gå igenom alla dina alternativ genom att på hög nivå förbereda en utformning för varje alternativ. En uppskattning av terminalkapaciteten för varje utformningsalternativ kommer att beräknas så att du kan ta ett mer välgrundat beslut.

Välj din design.

När du bestämt vilken design du föredrar har du bara kommit halvvägs. Det är väsentligt att säkerställa att den kommer att uppnå de finansiella målen. När du väl har valt ut den design du föredrar kan Kalmar teamet arbeta tillsammans med dig för att titta på den mer detaljerat och skapa en projektplan på hög nivå. Denna plan kommer att inkludera mer detaljerade kapacitetskalkyler och uppskattningar om vagnparksstorlek. Baserat på denna information kan ett helt business case med kalkyler som inkluderar CAPEX, OPEX och ROI analyser på toppnivå tas fram. Ger dig den information du behöver för att ta nästa steg i din beslutsprocess.

Simulera din design.

När du väl har din föredragna terminaldesign och de rätta finansiella talen för att stödja din valda design kan Kalmarteamet förbereda en arbetssimulering som ger dig möjlighet att utvärdera den överenskomna designen som om den var fullt operativ . Denna interaktiva 3D modell kommer att ge dig möjlighet att simulera verkliga scenarier och stresstesta din föredragna design för att säkerställa att den uppfyller alla dina krav innan den driftsätts. Dessutom underlättar 3D simuleringen skapandet av 3D videor. Dessa kan användas för att visualisera projektet i dess slutgiltiga form för intressentgrupperna innan något har realiserats på plats.

Läs mer