Kontakta oss
Kontakta oss

Kalmar Insight

Vi presenterar Kalmar Insight.

Varje dag genererar din verksamhet enorma mängder data från många källor som inte används fullt ut. Utmaningen ligger i att göra den stora datamängden begriplig och kunna utnyttja den. Därför har Kalmar utformat det nya verktyget Kalmar Insight för verksamhetsstyrning och optimering. Nu kan terminaloperatörer för första gången se sina terminalers produktivitet och prestanda i realtid.

Göra stordata begripliga.

Kalmar Insight kan samla ihop verksamhetsdata från din utrustningsflotta, terminaloperativsystemet (TOS) och hanteringssystemet för underhåll (MMS) till ett tillgängligt och begripligt format, så att du hela tiden har ett helhetsperspektiv på din verksamhet.

Kalmar Insight har instrumentpaneler för fyra olika användargrupper.

 

Verksamhetsstyrning.

Kalmar Insight ger en realtidsöversikt över produktiviteten och verksamheten i terminalen, så att du omedelbart kan åtgärda flaskhalsar. Du kan också granska historiska data som tillsammans med realtidsdata kan utgöra underlag till beslut som optimerar din produktivitet.

Underhållshantering.

Genom att dela information från systemet för underhållshantering via Kalmar Insight kan underhållschefen och verksamhetschefen tillsammans planerar verksamheten effektivt, så att flottan är tillgänglig vid rätt tidpunkter.

Hälso- och säkerhetsansvariga.

Med Kalmar Insight kan HSE-ansvariga enkelt se nya och historiska incidenter, olyckor och maskinhändelser både på kartor och tidslinjer. Dessutom kan du lägga till ytterligare information som inte har registrerats i systemet för att skapa en enda vy för varje objekt.

Bolagsledning.

Med Kalmar Insight kan bolagsledningen få resultatrapporter direkt per skift, dag, vecka eller månad. Ledningen kan se långsiktiga trender för produktivitet och kostnad, och vidta omedelbara åtgärder för att förbättra den övergripande verksamheten.