Kontakta oss
Kontakta oss

Kranuppgradering och modernisering

Öka din prestanda

Kalmar är ledande, global leverantör av kranuppgraderingar, med över 100 års erfarenhet av att hjälpa kunder över hela världen optimera sin utrustnings prestanda. Våra uppgraderingslösningar inkluderar höjning, bomförlängning och elektrifiering, och levereras via våra regionala affärscenter.

En kostnadseffektiv prestandaökning

Våra beprövade lösningar kan öka din utrustnings prestanda och utöka dess livslängd med hjälp av befintliga tillgångar.

Det finns flera olika alternativa prestandaökningar för STS-, RTG-, RMG-kranar och grensletruckar. Kalmars experter samarbetar med dig för att lära känna dina behov och göra en detaljerad bedömning av din utrustning, för att identifiera de lämpligaste lösningarna.

För mer information, kontakta ditt närmaste Kalmar-säljteam.

Kranhöjning

Trenden mot större fartyg, som drivs av kravet på lägre kostnad per container, påverkar kajkranarnas prestanda. Din hamnterminals förmåga att serva större lastfartyg kan begränsas av befintlig utrustnings höjd. Med vår lösning kan du med hjälp av befintliga resurser utöka kapaciteten och prestandan.

Läs mer om kranhöjning.

Bränslebesparande system

Minskade bränslekostnader blir allt viktigare i containerhanteringsbranschen. Hamnmyndigheter försöker reducera utsläppen och sänker därmed de godtagbara utsläppsnivåerna för dieselmotorer. RTG-kranar står för över 50 % av en normal hamns totala bränsleförbrukning. Vi kan konvertera alla typer av befintliga RTG-kranar från diesel- till eldrift. Vi erbjuder ett nyckelfärdigt projekt, inklusive projektledning, konstruktion, leverans och installation. Vi hittar den lösning som bäst passar dina driftsmässiga behov.

Läs mer om kranbränslebesparing och RTG-elektrifiering.

Modernisering av elsystem

Utrustning med omoderna elsystem kan påverka din verksamhet och prestanda. Vi reducerar driftstopp som orsakas av brist på utgående reservdelar, och vi erbjuder lösningar för modernisering av elsystem.

Läs mer om vår kranreparation och -renovering.

Ökad livslängd

Beroende på hur många förflyttningar som görs och dina kranars status kan vi, genom att beräkna belastning och utmattning, specificera och installera eventuella förstärkningar.

Stackerplattform

Vår stackerplattform medger stapling  i en säkrare och mer hälsosam miljö, ovan marknivå. Samtidigt förstärker vi också din effektivitet. Det finns olika alternativ för att ytterligare höja säkerheten och kan även inkludera halvautomatiska lösningar.

Ökad arbetsbelastning

Vi erbjuder olika lösningar för att öka kranarnas arbetsbelastning, inklusive en lättviktig ersättningsvagn och strukturförbättringar.

Ändrad spårvidd och kranbredd

Vi kan hjälpa dig justera en krans spårvidd, till exempel som förberedelse inför omplacering till annan kajlayout. Möjliga ändringar kan inkludera ökning eller minskning av spårvidden. Våra experter samarbetar med dig för att få fram en optimal lösning för dina behov.

Ökade hastigheter

Vi kan även förbättra kranutrustningens prestanda och möjliggöra en ökning av lyft- och körhastigheterna, beroende på kranarnas typ och status.