Kontakta oss
Kontakta oss

Höjning av STS- och RTG-kran

Ta dina kranar – och din kapacitet – till nya höjder

En kranhöjning utökar din krans kapacitet och prestanda, genom att utnyttja befintliga resurser. Kalmar har det kunnande och den globala kapacitet som krävs för att höja en STS-kran av valfritt märke. Vanligtvis kan kranens lyfthöjd ökas med upp till fyra containrars höjd. Även räckvidden kan därmed utökas. Om hamnens utrymme är begränsat  hjälper vi dig expandera vertikalt, med en RTG-höjning. 

Kranlyftning

Vår speciella lyftutrustning kan användas för en säker, effektiv och prisvärd lyft av alla typer av kranar. Innan du sätter igång att lyfta måste vårt specialistteam kontrollera kranens styrka och stabilitet, som påverkas av vinden, kajens kapacitet och behovet av lastspridning. Du får ett dokument som beskriver processen i detalj, och som specificerar de säkerhetsåtgärder vi vidtar under lyftprocessen.

RTG- och grensletruckshöjning

Genom att höja befintliga RTG-, RMG- och grensletruckar utökar du hamnområdet vertikalt, utan att ta upp mer utrymme. Kalmars erfarenhet av den här typen av projekt har hjälpt kunder över hela världen att öka sin kapacitet genom ökad staplingshöjd.

STS-höjning

Vi har genomfört nästan 100 STS -höjningar och bomförlängningar åt kunder över hela världen.

Konstruktionsprocessen

Först gör vi en detaljerad design och konstruktionsberäkning för kranens struktur, därefter definierar vi lösningar för tunga lyft samt tar fram tillverkningsritningar. Kalmar hanterar alla konstruktionsmässiga aktiviteter, antingen internt eller i nära samarbete med en kranteknikpartner. Lokala underleverantörer för själva arbetet väljs ut baserat på de slutgiltiga tillverkningsritningarna och vald lyft- och flyttlösning.

Utökning av kranens livslängd

Kranar som höjs är normalt mellan fem och femton år gamla. En genomsnittlig STS-kran har en livslängd på cirka 25 år, beroende på hur många förflyttningar den gör per år. Att utöka kranens livslängd samtidigt som man ökar höjden innebär att investeringen kan spridas över en längre period. Kalmars experter analyserar kranens belastning och fastställer eventuella svaga punkter där sprickor kan bildas, eller där små sprickor redan finns. Att förstärka dessa punkter kan öka STS-kranens livslängd med en till två miljoner förflyttningar. En normal STS-kran är utformad för mellan en och fyra miljoner förflyttningar.