Kontakta oss

Bulkhanteringslösningar


Kalmar erbjuder beprövade, effektiva och miljövänliga lösningar för fartygslossning, road-mobile unloaders, fartygslastare och terminaltransport-/regenereringssystem under varumärket Siwertell. Alla transportsystem är helt slutna, vilket reducerar utsläppen av damm till ett minimum och eliminerar spill helt och hållet.

Siwertell-systemen kan hantera i princip alla torra bulkmaterial.

För mer information, gå in på www.siwertell.com.