Kontakta oss
Kontakta oss

Vi på Kalmar är här för dig även under svåra tider.

Den globala coronavirus (COVID-19) -pandemin rubbar för närvarande vårt sätt att leva över hela världen, och vi skulle vilja försäkra er att vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att övervinna de eventuella utmaningar som härrör från denna beklagliga situation.

Först och främst går våra tankar till alla som har påverkats av viruset, antingen direkt eller indirekt. Våra tankar handlar speciellt om de som är sjuka, och vi önskar en tillfriskning och återhämtning. För det andra är vi tacksamma till de människor som arbetar outtröttligt för att hålla samhället och kritiska arbeten igång under dessa exceptionella tider.

Säkerhet kommer först

Våra anställdas, kunder och partners säkerhet är av största vikt för oss på Kalmar. I all hälso- och säkerhetsrelaterad vägledning följer vi WHO: s och lokala myndigheters anvisningar. Som en konsekvens har vi genomfört flera åtgärder i vår dagliga verksamhet, de som kan, arbetar hemifrån, minimering av resor samt begränsning av antalet besökare i våra lokaler. Vi övervakar ständigt utvecklingen av COVID-19 och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa vår personals hälsa och säkerhet samtidigt som vi uppfyller våra kundlöften i denna exceptionella situation.

Kontakta oss - vi är här för att hjälpa

Vi skulle vilja försäkra er att vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att övervinna de möjliga utmaningarna till följd av denna beklagliga situation. Våra service- och försäljningsteam förblir tillgängliga för din tjänst.

Kontakta din lokala kontakt för hjälp.

 

Tillsammans är vi en del av den globala leveranskedjan och spelar en viktig roll för att hålla den globala handeln och samhället igång. Vi respekterar alla människor som arbetar i hamnar och terminaler, tung logistik och fabriker och håller lasten på väg. Vi är alla i detta tillsammans och tillsammans kommer vi att övervinna denna situation. Ta hand om dig.

Tack för din förståelse och samarbete.

Ditt Kalmar-team