Södra är Sveriges största skogsföretag med 52 000 skogsägare som medlemmar. År 2018 var nettoomsättningen cirka två miljarder euro. Och med storlek kommer ansvar.

Många miljöaktivister har regelbundet kritiserat skogsindustrin för sin verksamhet, men när båda sidorna började att arbeta tillsammans har de hittat en hållbar grund att stå på, och idag är skogsindustrin långt ifrån att vara den stora förstöraren.

"Jag tycker att industrin har blivit bättre, och miljöaktivister har en bättre förståelse för vad vi gör för att vårda våra skogar. Visst finns det länder där det inte fungerar så bra, men Sverige och Finland är bäst i klassen när det gäller till exempel omplantering”, säger Henrik Brodin, strategisk affärsutvecklare på Södra.

"Vår bransch har två positiva miljöpåverkande effekter: skogarna absorberar koldioxid, och produkter av trä kan ersätta produkter som är mindre miljövänliga."

Fossilfria till 2030

Skogsindustrin har ett incitament att ta hand om miljön. Det är kärnan i deras verksamhet, och därför har Södra till exempel distribuerat nästan 6 000 bi-hotell till sina medlemmar för att säkerställa överlevnad av bin och fortsatt pollinering av frukt- och bärträd och buskar.

Deras framtida mål är ännu mer ambitiösa. År 2020 är målet att Södras produktionsanläggningar ska vara fossil fria, och år 2030 är målet att Södras transporter ska vara fossil fria. Och 2020 ligger precis runt hörnet.

"Vår bransch har två positiva miljöpåverkande effekter: skogarna absorberar koldioxid, och produkter av trä kan ersätta produkter som är mindre miljövänliga." poängterar Henrik Brodin.


Cementindustrin, till exempel är en stor producent av koldioxid. Men - och det finns alltid ett men - skogsindustrin har sina egna utmaningar med sin produktion och transporter.

En lösning är biodiesel, HVO100, som har 90% mindre utsläpp av växthusgaser jämfört med vanlig diesel.

"Vi började experimentera med biodiesel 2009 och tre år senare talade vi med både Volvo och Scania om vår avsikt att använda biodiesel och om de var beredda att åta sid det. Vi köper ungefär en procent av all diesel i Sverige, så de lyssnade på oss, säger Brodin.

HVO100 - Hydrerad vegetabilisk olja - är en syntetisk kopia av vanligt diesel, och eftersom den kan användas i vanliga fordon behöver inte övergången vara komplicerad. Det borde vara ganska enkelt och okomlicerat.

"Vi har fortfarande några problem med HVO100. Vi måste köpa det, vilket innebär en kostnad och ett beroende. Det avger också partiklar negativa för den lokala arbetsmiljön, som vi inte får med elfordon, säger Brodin.

Sätta el i arbete

Södra, som är en nettoproducent av el kan använda den el som produceras i sina anläggningar, till till exempel deras eltruckar.

”Så länge fabriken är igång, har vi el. Och om den inte är det har vi heller inget behov av el”, säger Henrik Brodin.

I Sverige, är Södra en pionjärer på området, även om trenden är liknande i övriga Europa. I Österrike har till exempel alla stora skogsföretag köpt elektriska gaffeltruckar och håller på med omställningen från diesel till el.

Övergången är lättare för företag som Södra, delvis för att det är ett kooperativ och behöver inte leverera kvartalsresultat till sina aktieägare, och delvis för att det är Europas ledande tillverkare av massa - inte papper eller kartong.

"De processerna kräver mycket mer el så att deras behov är större, men å andra sidan har vi prioriterat det, och vi har investerat i elproduktion, säger Henrik Brodin.

”Med detta sagt, har vi en lång väg kvar till att bara ha eltruckar”, tillägger han.

”Jag tror att vi kommer att uppnå alla våra mål, på ett eller annat sätt.”

Många alternativ för att nå målet

Brodin är fortfarande optimistiskt över Södras möjligheter att uppfylla sina miljömål.

"Gaffeltruckar är under kontroll, liksom lastbilar - vi använder HVO100 i Sverige - men den stora utmaningen är sjöfrakt, där el inte är ett alternativ på medellång sikt.

"Jag tror att vi kommer att uppnå alla våra mål, på ett eller annat sätt. Vi använder biodrivmedel där det passar bäst och el där det är det perfekta valet. Vi ser också fler el fordon, eventuellt autonoma fordon, och de kommer alla att vara mer bränsleeffektiva. "

När vi går framåt blir nya lösningar tydligare.

"Vi har gått från att vara en stor köpare av olja till att bli elförsörjare. Det skulle ha varit otänkbart för några år sedan, men nu är det en verklighet. På samma sätt kommer vi att hitta nya produkter - och nya energilösningar ", avslutar Henrik Brodin.