This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality. Läs mer
Kontakta oss
Kontakta oss

Kalmar och SCA stärker gemensamt sitt engagemang för att förbättra säkerhet, produktivitet och hållbarhet genom ett pilotprojekt med eldrivna gaffeltruckar

CARGOTEC CORPORATION, PRESSMEDDELANDE, 22 SEPTEMBER 2021 KL. 10.00

Kalmar, en del av Cargotec, och det svenska skogsbolaget SCA, samarbetar för att förbättra säkerhet, produktivitet och hållbarhet inom skogsindustrin. Som en del av detta samarbete pilottestar SCA användningen av eldrivna gaffeltruckar för att minska användningen av fossila bränslen i värdekedjan.

År 2020 var SCAs klimatnytta 9,6 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar utsläppen från Sveriges samtliga personbilar. För att öka bolagets klimatnytta pågår flera ytterligare initiativ för att fasa ut fossila bränslen som används i verksamheten.

Ett av dessa initiativ är att ersätta gaffeltruckar som drivs med fossila bränslen med eldrivna gaffeltruckar. SCA Wood har investerat i två medelstora elektriska gaffeltruckar för användning på Bollsta sågverk i norra Sverige. Bollsta sågverk har maskiner från Kalmar och andra fabrikat som alla omfattas av ett Kalmar Care serviceavtal.

Johan Olofsson, chef teknik & verksamhetsutveckling, SCA Wood: “Det är klart att vi behöver minska användningen av diesel och olja i vår produktion och vi försöker aktivt samarbeta med leverantörer som delar vår vision om en fossilfri framtid. Som partner har Kalmar en viktig roll att spela för att hjälpa oss nå våra ambitiösa hållbarhetsmål och de har redan bidragit till en del viktiga utvecklingar inom detta område.”

Stefan Lampa, president, Kalmar Mobile Solutions: "Vi är övertygade om att säkerhet, hållbarhet och produktivitet inte längre konkurrerar med varandra. Med vår erfarenhet, service och teknologi i världsklass vill vi hjälpa SCA Wood att ‘bryta mot tyngdlagen’ genom att förbättra alla tre områden samtidigt. Vårt partnerskap är konsultativt och präglas av samarbete med fokus på deras verksamhet och affärsmål. Miljöeffektiva lösningar, som våra elektriska gaffeltruckar, skapar en solid grund för en hållbar, fossilfri framtid för SCA Wood."

Martin Hall, country director, Kalmar Sverige: “Huvudsyftet med vårt pilotprojekt tillsammans med SCA Wood är att visa upp tillförlitligheten och produktiviteten hos Kalmars elektriska truckar jämfört med traditionella dieselmaskiner. Vi är mycket glada över att stärka vårt samarbete med SCA inom detta område och fortsätta vårt gemensamma arbete med att driva en mer hållbar verksamhet inom skogsindustrin.”

 

Ytterligare information för media:

Martin Hall, Country Director, Kalmar, tel. +46 70 623 20 63

Maija Eklöf, kommunikationsdirektör, Kalmar, tel +358 20 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com

Kalmar erbjuder det bredaste utbudet av materialhanteringslösningar och tjänster för hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Kalmar är ledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering där var fjärde containerförflyttning runt om i världen hanteras av en Kalmarlösning. Genom sin omfattande produktportfölj, globala servicenätverk och förmåga att möjliggöra en sömlös integration av olika terminalprocesser förbättrar Kalmar effektiviteten i varje rörelse. www.kalmarglobal.com

Kalmar är en del av Cargotec. Cargotecs (Nasdaq Helsingfors: CGCBV) försäljning för 2020 uppgick till sammanlagt EUR 3,3 miljarder och företaget sysselsätter cirka 11 500 personer. www.cargotec.com