Kontakta oss

Making your every move count

Kalmar i korthet

Kalmar tillhandahåller lösningar och tjänster för lasthantering i hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Vi är ledande inom terminalautomation och energieffektiv containerhantering, det vill säga var fjärde container runt om i världen hanteras av Kalmar. Med vår omfattande produktportfölj, vårt globala servicenätverk och våra lösningar för smidig integrering av terminalprocesser ökar vi effektiviteten i din hantering. 

En global verksamhet med branschens bredaste produktportfölj

Vi erbjuder utrustning, automation, programvara och tjänster för lasthantering. I Kalmars utrustningsportfölj finns grensletruckar och transport-grensletruckar, terminaltraktorer, varvskranar, STS-kranar (ship-to-shore), reachstackers, tomcontainerhanterare och gaffeltruckar. Vi erbjuder även Navis terminaloperativsystem (TOS), Bromma spreaders och Siwertell bulkhanteringssystem.

I slutet av 2016 hade Kalmar mer än 5 700 anställda i 30 länder, där de största är USA, Malaysia, Sverige, Kina, Finland, Polen, Spanien, Indien och Nederländerna.

 

Orderingång, MEUR

1 721

(2015: 1 764)

Rörelseresultat

135,0*

(2015: 130,0)

* Exklusive omstruktureringskostnader

Försäljning, MEUR

1 700

(2015: 1 663)

Rörelseresultat, %

8,0*

(2015: 7,8)

* Exklusive omstruktureringskostnader

Orderbok, MEUR

900

(2015: 877)

Affärsområdet Kalmar är indelat i Automation and Projects, Mobile Equipment, Services, divisionerna Navis och Bromma, och enheterna stöds av gemensamma affärsfunktioner, bland andra Offering Development, Finance, Marketing and Communications, och Human Resources. Försäljning och lösningar mot kund säljs och supportas av de regionala organisationerna i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), Asien-Stillahavsområdet och Sydamerika. Kalmars monteringsanläggningar finns i Kina, Indien, Malaysia, Polen, Sverige och USA. Kalmar har forsknings- och utvecklingsenheter över hela världen, och ett teknik- och kompetenscentrum i Tammerfors, Finland. Kalmar leds av Antti Kaunonen, President.

Kalmar ingår i Cargotec. Cargotecs försäljning uppgick till cirka 3,5 miljarder euro år 2016 och koncernen sysselsätter mer än 11 000 personer. Cargotecs B-aktier är noterade på Nasdaq i Helsingfors Ltd under symbolen CGCBV. 
www.cargotec.com