This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality. Läs mer
Kontakta oss
Kontakta oss

Making your every move count

Kalmar i korthet

Kalmar tillhandahåller lösningar och tjänster för lasthantering i hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Vi är ledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering. Var fjärde containerrörelse runt om i världen hanteras av en Kalmar-lösning. Med vår omfattande produktportfölj, vårt globala servicenätverk och våra lösningar för smidig integrering av terminalprocesser ökar vi effektiviteten i din hantering. 

En global verksamhet med branschens bredaste produktportfölj

Vi erbjuder utrustning, automation, programvara och tjänster för lasthantering. I Kalmars utrustningsportfölj finns grensle- och transport-grensletruckar, terminaltraktorer, varvskranar, STS-kranar (ship-to-shore), reachstackers, tomcontainerhanterare och gaffeltruckar. Vi erbjuder även Bromma spreaders.

I slutet av 2021 hade Kalmar mer än 4 800 anställda i 30 länder, där de största är USA, Malaysia, Sverige, Kina, Finland, Polen, Spanien och Nederländerna.

 

Orderingång, MEUR

2,063
(2020: 1,401)

Rörelseresultat

344.5 
(2020: 116.4)

Försäljning, MEUR

1,512 
(2020: 1,529)

Rörelseresultat %

7,9
(2020: 7,6)

Orderbok, MEUR

1,302
(2020: 842)

Affärsområdet Kalmar är indelat i Automation and Projects, Mobile Equipment, Services, divisionen Bromma, och enheterna stöds av gemensamma affärsfunktioner, bland andra Business Development, Finance, Marketing and Communications och Human Resources. Försäljning och lösningar mot kund är organiserade i åtta marknadsområden. Kalmars monteringsanläggningar finns i Kina, Malaysia, Polen och USA. Kalmar har forsknings- och utvecklingsenheter över hela världen och ett teknik- och kompetenscenter i Tammerfors, Finland och innovationscenter i Ljungby. 

Kalmar är en del av Cargotec. Cargotecs försäljning uppgick till cirka 3,3 miljarder euro år 2021 och koncernen sysselsätter circa 11 200 personer. Cargotecs B-aktier är noterade på Nasdaq i Helsingfors Ltd under symbolen CGCBV. 
www.cargotec.com