This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality. Läs mer
Kontakta oss
Kontakta oss

Vår historia

Bygger din verksamhet

Kalmar är ett självständigt affärsområde inom Cargotec. Vi är marknadsledande inom lasthanteringsutrustning, hamnautomation och service. Innovation har alltid varit själva kärnan i vår verksamhet och vi har ständigt utvecklat containerhanteringslösningar, till förmån för våra kunder. 

Innovation har alltid varit kärnan i vår verksamhet. Vi tillverkade den första industriella grensletrucken på 40-talet, och den första RoRo-traktorn på 70-talet. För att möta behovet av effektivare containerhantering tillverkade Kalmar den första generationen reachstackers på 80-talet och ett decennium senare lanserade man den första containertrucken. Första steget mot terminalautomation togs för över 20 år sedan.

Med dessa och många andra innovationer har vi revolutionerat last- och containerhanteringen. Med vår passion, vår samlade erfarenhet och våra kunskaper om branschen, är det vårt mål att överträffa dina förväntningar – om och om igen.

Idag är Kalmar branschledande inom terminalautomation och energieffektiv containerhantering. Vår förmåga att integrera olika terminalprocesser är helt unik. Vi vill vara en uppskattad samarbetspartner – en som kan tillhandahålla en komplett lösning: de bästa produkterna, omfattande service och unika integrerings- och automationstjänster, till förmån för din verksamhet.

Vårt erbjudande kan sammanfattas med fem ord: making your every move count.