This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality. Läs mer
Kontakta oss
Kontakta oss

Uppfyll regelverken.

Håll dig uppdaterad med den senaste lagstiftningen med uppgraderingar som hjälper dig att uppfylla lokala och globala myndighetskrav. 

Lastmätningssystem.

Kalmars lastmätningssystem ger en noggrann mätning av den verifierade bruttovikten (VGM) hos containern så att SOLAS-kraven efterlevs.

Läs mer

Vi finns här för att hjälpa till

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och hur de kan gynna din verksamhet.