Kontakta oss
Kontakta oss

System för däcktrycksövervakning

Perfekt tryck för hög produktivitet.

Kalmars system för däcktrycksövervakning ger information till förarna om utrustningens exakta däcktryck och gör det lättare att hålla en optimal trycknivå som minskar slitaget. Resultatet blir lägre bränsleförbrukning, sänkta kostnader och minskade koldioxidutsläpp.Optimera däckens prestanda.

Små variationer i utrustningens däcktryck kan bli kostsamma, och ju längre man väntar med att kontrollera trycket och justera avvikelser, desto högre blir kostnaderna.

Kalmars system för däcktrycksövervakning kontrollerar kontinuerligt trycket på utrustningens däck och varnar förarna vid tryckförändringar så att de kan vidta åtgärder. Genom att hålla rätt däcktryck slipper man onödigt slitage och minskar risken för däckexplosioner. Maskinerna rör sig effektivare och blir säkrare att köra – allt detta innebär lägre kostnader för reservdelar, underhåll och drift.

Korrekt däcktryck betyder också mindre motstånd. Resultatet blir lägre bränsleförbrukning som i sin tur innebär lägre kostnader och lägre koldioxidutsläpp.

 

Vilken utrustning kan det användas till? 

Däcktrycksövervakning finns för: 

  • Reachstackers

  • Gaffeltruckar

  • Tomcontainerhanterare

  • Grensletruckar

Systemet kan eftermonteras på såväl Kalmar-maskiner som utrustning från andra tillverkare. Kontakta oss för att undersöka möjligheten att uppgradera din vagnpark.

Hur fungerar det?

På varje däck installeras Bluetooth-sensorer som kontinuerligt skickar data tillbaka till skärmen i hytten. När trycket i något av däcken blir för lågt eller för högt avges en varning så att åtgärder kan vidtas. Sensorerna övervakar också däcktemperaturen.

Förarna får varningar via skärmen när däcktrycket är 12,5 % eller 25 % under den rekommenderade nivån. De får också meddelande om däcken är överpumpade eller om de blir för varma. Alla avläsningar kan visas i psi, kPa eller bar.

Vi finns här för att hjälpa till

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och hur de kan gynna din verksamhet.

 

 

Letar du efter en annan utrustningsuppgradering?

Titta närmare på andra tillgängliga alternativ.