Kontakta oss
Kontakta oss

Terminal Design Service

Lägg en stabil grund för framtiden. 

Att bygga en ny terminal, ändra arbetssätt eller förnya nuvarande verksamheter är en krävande process, och det är därför ni vill ha en kunnig och erfaren partner. Kalmar Terminal Design Services, som de senaste 15 åren har levererat över 250 projekt över hela världen, tillhandahåller ett komplett utbud av designtjänster för att hjälpa er att realisera era ambitioner och förbättra kapaciteten och flödet av gods genom terminalen. Med hjälp av de olika designtjänsterna kan vårt team hjälpa er att lägga rätt grund inför framtiden.

Upprätta en plan som håller måttet.

Tillsammans med Kalmar Terminal Design Services-teamet kan ni undersöka olika scenarier som motsvarar era krav, välja den layout ni föredrar med kompletta business case- och driftskalkyler, och skapa simuleringar för att bekräfta designen. Tillsammans ser vi till att den slutliga designen uppfyller era investeringskriterier och ger er den bästa lösningen och designen för era nuvarande och framtida verksamhetsbehov.

Undersök alternativen.

Att genomföra ett större ombyggnadsprojekt innebär att man behöver undersöka alla alternativa terminalutformningar innan man bestämmer sig för vad som bäst tillgodoser verksamhetsmålen. Kalmar-teamet går igenom alternativen tillsammans med dig och tar fram en ingående layout för varje alternativ. Sedan görs en beräkning av terminalkapaciteten för de olika layoutalternativen så att du kan fatta ett välgrundat beslut.

Räkna på saken.

Att välja design är bara halva jobbet. Det är väsentligt att säkerställa att de finansiella målen kommer att nås. När du väl har valt ut den design du föredrar kan Kalmar-teamet tillsammans med dig titta på den i detalj och skapa en projektplan på hög nivå. Planen inkluderar kapacitetskalkyler och uppskattningar om vagnparksstorlek. Med utgångspunkt från den informationen kan man ta fram ett komplett business case med kalkyler som inkluderar CAPEX-, OPEX- och ROI-analyser på toppnivå. Då får du det underlag du behöver för att ta nästa steg i beslutsprocessen.

Simulera designen.

När du väl har din terminaldesign och korrekta siffror kan Kalmar-teamet förbereda en driftsimulering som ger dig möjlighet att utvärdera designen som om den vore fullt operativ. Den interaktiva 3D-modellen ger dig möjlighet att simulera verkliga scenarier och stresstesta designen för att säkerställa att den uppfyller alla krav innan byggnationerna dras igång. Dessutom underlättar 3D-simuleringen skapandet av 3D-videor. De kan användas för att visualisera projektet i dess slutgiltiga form för intressentgrupperna innan något har realiserats på plats.