Kontakta oss
Kontakta oss

Kranuppgradering och -modernisering

Lyft kranens prestanda till nya höjder.

Få ut mer värde av dina kranar genom att optimera dem med våra uppgraderingar och moderniseringar som utformats för att öka prestandan och förlänga livslängden. Våra lösningar inkluderar höjning, bomförlängning och elektrifiering, och levereras via våra regionala affärscenter. Vi är en ledande, global leverantör av uppgraderings- och moderniseringstjänster för kranar, och vi har över 100 års erfarenhet av att hjälpa kunder över hela världen att optimera prestandan hos deras utrustningar.

Beprövade lösningar för alla krantyper.

Vi erbjuder flera olika alternativ för att höja prestandan hos STS-, RTG-, RMG-kranar och grensletruckar. Kalmars experter samarbetar med dig för att lära känna dina behov och göra en detaljerad bedömning av din utrustning med målet att identifiera lämpliga lösningar.

Kranhöjning.

Trenden mot större fartyg, som drivs av kravet på lägre kostnad per container, har betydelse för vilken prestanda kajkranarna måste ha. Hamnterminalens förmåga att serva större lastfartyg kan begränsas av höjden på befintlig utrustning. Våra lösningar för kranhöjning är ett kostnadseffektivt sätt att utöka din terminalkapacitet och optimera prestandan så att du kan få ut mer av de tillgångar du redan har.

Läs mer om kranhöjning

RTG-elektrifiering.

RTG-elektrifiering är en fantastisk möjlighet att få ut mer av dina befintliga tillgångar. Bränslekostnaderna är en av de viktigaste faktorerna som avgör den totala kostnaden per förflyttning, och genom att elektrifiera dieseldrivna RTG-kranar kan du minska bränsleförbrukningen avsevärt och sänka koldioxidutsläppen vid källan till noll.

Läs mer om RTG-elektrifiering

Modernisering av elsystem.

Föråldrade elsystem som använder föråldrade komponenter kan ha en negativ inverkan på kranens drifttid och därmed på terminalens totala produktivitet. Våra experter kan i samarbete med dig ta fram en heltäckande moderniseringslösning för kranarnas elsystem som ökar utrustningens tillförlitlighet och håller den igång i åratal framöver.

Läs mer om kranreparation och -renovering

Ökad livslängd.

Baserat på en analys av kranutrustningens aktuella tillstånd och det ytterligare antal förflyttningar du behöver, kan vi specificera och installera de förstärkningar som behövs för att du ska kunna hålla driften igång på ett säkert sätt under den avsedda livslängden.

Stackerplattform.

När du uppgraderar dina STS-kranar med en Kalmar-plattform förbättras både säkerheten och effektiviteten inom terminalen. Plattformen ökar säkerheten genom att staplingsarbetet lyfts från marknivå, och med stackerlårar under containrarna ökar effektiviteten när tiden per förflyttning minskar. Vi erbjuder också ett antal andra alternativ som höjer säkerheten, bland annat halvautomatiserade lösningar.

Öka kranens arbetsbelastning.

Vi erbjuder olika lösningar för att öka kranarnas arbetsbelastning, som en lättviktig ersättningsvagn och strukturförbättringar.

Ändrad spårvidd och kranbredd.

Om du behöver öka eller minska spårvidden för en STS-kran, till exempel som förberedelse inför flytt till en ny plats med en annan kajlayout, kan våra experter hjälpa till att specificera den optimala lösningen för dina behov.

Öka kranens arbetstempo.

Genom att höja arbetshastigheten hos kranarna kan du förbättra produktiviteten. Beroende på krantyp och nuvarande skick kan vi bidra genom att specificera och utföra modifieringar som ökar kranarnas lyft- och förflyttningshastigheter.

Vi finns här för att hjälpa till

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och hur de kan gynna din verksamhet.