Kontakta oss
Kontakta oss

RTG-elektrifiering

Minska bränsleförbrukning och miljöpåverkan.

Optimering handlar om att utnyttja din befintliga utrustning på ett bättre sätt, och när det gäller hjulburna portalkranar (RTG) är elektrifiering en fantastisk möjlighet att uppnå just detta. Bränslekostnaden står för en stor del av totalkostnaden per förflyttning. Konvertering av befintliga RTG-kranar ge stora minskningar av både bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

Ge dina RTG-kranar ett nytt liv.

Konvertering från diesel- till eldrift av RTG-kranar innebär inte bara stora kostnadsbesparingar, utan även miljöfördelar. Elektrifiering bidrar till att din terminal kan uppfylla de rigorösa utsläpps- och miljökrav som blir allt viktigare i företagssammanhang.

Elektrifiering är också det första steget på vägen mot automatiserade terminallösningar. Du behöver bara välja vilken typ av elektrifieringssystem som passar dig: ledarskena eller kabeltrumma.

Varför ett system med kabeltrumma?

Med ett kabeltrumma kan containerområdet minskas generellt eftersom det inte krävs någon installation av en fast ledarskena. Systemet ger större flexibilitet när staplingslängden behöver utökas, och kablarna kan också förmedla höghastighetsdata för fjärrövervakning och framtida automatisering.

Varför ett system med ledarskena?

Konvertering till ledarskena är idealiskt om man regelbundet behöver flytta RTG-kranar mellan containerblock. Systemet gör det enkelt att lägga till eller ta bort kranar inom samma block och ändra vilka körfält som används. Det ger också enkel åtkomst i staplingsändarna. Dessutom kan kablarna, precis som i system med kabeltrumma, transportera höghastighetsdata.

Vi finns här för att hjälpa till

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och hur de kan gynna din verksamhet.