Kontakta oss
Kontakta oss

Kranhöjning

Högre kranar, större kapacitet.

Jämfört med att investera i ny utrustning är kranhöjning ett kostnadseffektivt sätt att utöka terminalkapaciteten och optimera prestandan så att man får ut mer av de tillgångar man redan har. Vi kan höja alla typer av STS-, och RTG-kranar samt grensletruckar. För STS-kranar kan vi samtidigt även utöka bommens räckvidd så att de kan betjäna bredare fartyg. Om utrymmet är begränsat har du möjlighet att expandera vertikalt genom att höja dina RTG-kranar och grensletruckar.

Kranlyftning.

Vår speciella lyftutrustning kan användas för en säker, effektiv och prisvärd lyft av alla typer av kranar. Först måste vårt expertteam kontrollera kranens styrka och stabilitet, som påverkas av vinden, kajens kapacitet och behovet av lastspridning.

RTG- och grensletruckshöjning.

När du höjer RTG-kranar, spårbundna portalkranar eller grensletruckar ökar du deras containerstaplingskapacitet, vilket innebär att terminalen kan expandera vertikalt utan att ta upp mer utrymme. Vi har hjälpt kunder runt om i världen att utöka sin kapacitet på detta sätt.

STS-höjning och bomförlängning.

För att höja en STS-kran behöver den först inspekteras och förstärkas innan den lyfts med vårt specialverktyg. Våra experter på kranuppgradering installerar sedan fyra nya pelare som höjer kranen. Vi kan också förlänga kranens räckvidd genom att förlänga bommen så att den klarar bredare fartyg. Vi har genomfört närmare hundra STS-höjningar och bomförlängningar åt kunder över hela världen.

Förläng kranens livstid och sprid ut investeringen över tid.

Den genomsnittliga livslängden för en STS-kran är cirka 25 år, beroende på hur många förflyttningar den gör per år. Kranar som höjs är normalt mellan fem och femton år gamla. Att utöka kranens livslängd samtidigt som man höjer den innebär att investeringen kan spridas över en längre period. Kalmars experter analyserar kranens belastning och identifierar de svaga punkterna där sprickor kan bildas, eller där de redan finns. Att förstärka dessa områden kan öka kranens livslängd med en till två miljoner förflyttningar.

Vi finns här för att hjälpa till

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och hur de kan gynna din verksamhet.