Kontakta oss
Kontakta oss

Heavymovement, Barcelona, Spanien

“Maskiner från Kalmar har gjort det möjligt för oss att minska driftskostnaderna och förbättra säkerhetsåtgärderna.” Toni Llinás, CEO, Heavymovement

Lösningen Materialhantering

Barcelonabaserade företaget Heavymovement tillhandahåller lagerstyrningstjänster, skrotupplagshantering samt transport av järn- och stålprodukter till stålverk och annat inom metallindustrin. Under de senaste 15 åren har företaget byggt upp en global kundbas, förbättrat produktiviteten med bibehållen kvalitet i processerna och garanterad maximal driftssäkerhet. Under den perioden har Heavymovement varit regelbunden kund hos Kalmar. Senaste leveransen omfattade fem DCG160-12 gaffeltruckar och två T2 terminaltraktorer. Företaget förfogar nu över mer än 30 tunga gaffeltruckar, 20 terminaltraktorer och tre reachstackers som används till containertransporter.

Förebild för säkerhet och teknologisk innovation

Utmaningen

Hållbarhet och säker drift är nyckelfrågor för företag inom metallindustrin, som beräknas vara värd 2700 miljarder US dollar globalt.

Förbättrad europeisk efterfrågan och hållbar ekonomisk tillväxt i resten avvärlden är de viktigaste drivkrafterna för stål. Med undantag för Kina förutspår World Steel Association en tillväxt på 3 % under 2018 med en förväntad tillväxt på efterfrågan i Europa med 5,2 %. För övriga metaller har priserna ökat, i synnerhet koppar, nickel, litium och kobalt, den senare drivet av behovet för batterier och elektronik. Kostnaden av råmaterial inom järn- och stålindustri är en av de största kostnaderna för industrin varför effektiv användning och utvinning av dessa resurser är nödvändig.

Heavymovements tjänst för metallåtervinning ökar kundernas resursutnyttjande och därmed lönsamheten och de tunga gaffeltruckarna, terminaltraktorerna och reachstackers som företaget använder har spelat en
viktig roll för att kunna tillhandahålla denna tjänst.

Lösningen

I december 2016 tog Heavymovement emot en leverans på fem DCG160-12 gaffeltruckar
och två T2 terminaltraktorer.

Gaffeltruckarna DCG160-12 kan hantera laster på upp till 17 ton och används till att transportera material som tackor, spolar och profiler. Heavymovement använder specialistutrustning för transporter av spolar och profiler såväl som funktioner som containertömning.

De två T2-terminaltraktorerna från Kalmar har en totalvikt på 95 ton och används till att transportera stål från produktionsanläggningar till lager.

Utrustning från Kalmar bidrar till att  Heavymovement uppnår sitt mål att bli en global förebild avseende säkerhet och teknisk innovation inom metallindustrin såväl som att underlätta expansionen av företagets närvaro i Europa och
Latinamerika.

Resultatet

T2-terminaltraktorerna är den senaste generationen traktorer från Kalmar och de ger operatören en otrolig säkerhetsnivå förklarar Heavymovements CEO, Toni Llinás. “Hytten är stor med perfekt sikt, och ergonomin är också utmärkt för föraren.”

Dessutom är maskinens alla delar synliga så att operatören kan utföra det dagliga underhållet på traktorn på mycket kort tid.

Utrustning från Kalmar har gjort det möjligt för Heavymovement att minska driftskostnaderna och förbättra säkerheten i verksamheten, säger Llinás. 

”De nya gaffeltruckarna ger våra förare mycket bättre sikt, vilket ökar säkerheten. Och tack vare Smartfleet, som är ett fjärrövervakningssystem kan vi få snabb tillgång till rapportstatistik från trucken, dessutom är det ett online system, så vi kan följa truckarna från vilken plats som helst i världen.”