Kontakta oss
Kontakta oss

HHLA, CTB, Tyskland

”Vi valde att samarbeta med Kalmar tack vare deras kombinerade erfarenhet som kranleverantör och systemintegratör.” Jens Hansen, VD, Container Terminal Burchardkai (CTB)

Lösningen Containerterminaler

HHLA Container Terminal Burchardkai (CTB) är den största och äldsta anläggningen för containerhantering i Hamburgs hamn. Terminalen byggdes 1968 och hanterar en av tre containrar som passerar hamnen. Burchardkai har en lång tradition av innovationer: Terminalen var den första som använde sig av grensletruckkonceptet. Som innovatör är terminalen garanterad nystart genom att man hanterar sjöfartsbranschens utmaningar.

Nystart för HHLA Burchardkai

Hamburgs äldsta och största containerterminal behåller sin ledarposition genom att dubbla kapaciteten utan att öka hamnytan.

Utmaningen

För att behålla en ledande position ökade CTB sin kapacitet från 2,6 m TEU till över 5,2 m TEU. Med begränsad yta krävde tillväxten en ökad staplingsdensitet. En övergång från grensletruckdriften var nära förestående.

Från 2002 till 2004 gjordes diverse undersökningar av det nya driftskonceptet. Konceptet skulle lanseras stegvis, för att säkerställa terminalens fortsatta drift under konverteringen. Därför la CTB stor vikt vid att leverantören kunde erbjuda en integrerad lösning.

Lösningen

Under 2004 godkände CTB:s bolagsstyrelse ett nytt driftskoncept: Automatiska staplingskranar (ASC).

ASC-kranarna ger högre staplingsdensitet: Vart och ett av de åtta blocken är tio container breda, fem höga och 44 TEU (330 meter) långa. Terminalen är världsunik med tre kranar per block: Hamn- och landdelen servas av en liten kran vardera och en tredje kran kan passera över de mindre kranarna samtidigt som den flyttar en container.

De manuella grensletruckarna behölls för att mata ASC-kranarna.

Resultatet

Under 2013 nådde Hamburgs hamn en tillväxt på 6,2 procent, där containerhanteringen stod för den största tillväxten. Och Hamburgs hamn lyckades alltså växa och ta marknadsandelar trots trenden för konkurrerande hamnar. I slutänden konsoliderade Hamburg sin position som Europas näst största containerhamn.

”Genomströmningstrenden för Hamburgs hamn är en fin signal för Hamburg och hela storstadsregionen. En tillväxt på 6,2 procent är imponerande och ett bevis på den enorma effektiviteten för hamn- och logistikföretag i Tysklands största allmänna hamn”, sa Axel Mattern, ledamot i Port of Hamburg Marketings styrelse vid presentationen av Hamburgs hamns godshanteringssiffror för 2013.