This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality. Läs mer
Kontakta oss
Kontakta oss

Kalmar SmartPath ökar effektiviteten i Malta Freeport

Vi fortsätter längs den här vägen, genom att implementera fler SmartPort-alternativ. Jesmond Baldacchine, ICT Manager Malta Freeport

Erbjudande:

Automatisering

Kalmar SmartPath stöder Malta Freeport i deras ambitiösa tillväxtmål, genom att möjliggöra mer effektiva, korrekta och punktliga arbetsflöden.

 

Namn:

Malta Freeport Terminals

 

Plats:

Malta

 

 

Förstärker utrustningens effektivitet i Malta Freeport

Utmaningen

Som ett stöd för tillväxtmålen siktar Malta Freeport på att nå maximala prestandanivåer, genom optimering av processerna. Företaget insåg att för tidig eller för sen inmatning av information om de manuella jobbstegen i terminaltraktordriften gjorde leveransprocessen mer ineffektiv. Med tillgänglig markyta som en begränsande faktor var en ökad effektivitet enda sättet att öka terminalens genomströmning.

Lösningen

Kalmar SmartPath hjälper Malta Freeport att nå högre volymer genom att öka utrustningens effektivitet. Terminaltraktorförarna behöver nu inte mata in jobbstegsuppgifter manuellt, då systemet tillhandahåller automatiska uppdateringar av jobbstatus, samt konsekvent och exakt information om utrustnings- och containerpositioner. Kombinerat med Navis Prime Route reducerade man även truckarnas dödtid och körsträcka, vilket sänkte driftskostnaderna.

Resultatet

Malta Freeport började med visualiseringsverktyget, som ger operatörerna en exakt bild av resursernas och containrarnas placering på terminalen. Därefter installerades jobbstegsfunktionen, som automatiserade uppdateringen av jobbstatus. Resultatet är överväldigande positivt och Malta Freeport planerar att utöka processautomationen med SmartPort-alternativ, såsom SmartStack och SmartLift.