Kontakta oss
Kontakta oss

Patrick Brisbane, Australien

”Vi hade 12 månader utan en enda TTI (lost time injury) bland våra 160 medarbetare.” Matt Hollamby, chef i Brisbane, Terminals Division, Patrick

Erbjudande:

Automatisering

Automationens lätthet

Automatisering är en viktig konkurrensfördel för Patricks containerterminal i Brisbanes hamn, Australien.

Utmaningen

Patricks resa mot automatisering inleddes i mitten på 90-talet, när ledningen stod inför utmaningen att förbättra driftsäkerheten och effektiviteten och samtidigt hejda de skenande
kostnaderna. Patrick såg automatisering som en möjlighet att effektivisera verksamheten och införa linjekonceptet i stuveriarbetet.

Den avgörande faktorn var utvecklingen av ett tredje  stuveri som avsåg att utmana Patricks och DP Worlds effektiva duopol i Brisbanes hamn. Man fokuserade på att förbättra stuverifunktionen
i väntan på ökad konkurrens och hårdare driftsförhållanden.

 

Lösningen

Patrick beslöt att automatisera en befintlig grensletruck från Kalmar, vilket möjliggjorde en stegvis övergång från manuella till automatiska processer.

Kalmar AutoStrads automatiseringsteknik utvecklades i ett nära samarbete mellan Kalmar och Asciano.
Patricks terminal i Brisbane har idag 27 Kalmar AutoStrads och planerar att implementera 44 AutoStrads och realtidsstyrsystem vid företagets ombyggnadsprojekt i
Port Botany, Sydney, i början av 2015.

Resultatet

Helautomatiska grensletruckar kan användas hela dagen, varje dag och minskar arbetskostnaderna dramatiskt. Idag behövs det bara fyra personer för att driva en STS-kran (ship-to-shore) och styra upp containerområdet och staplingsytan.

Elimineringen av den mänskliga faktorn är en av de största fördelarna med automatiska system. Resultatet är en markant förbättring av arbetsplatssäkerheten. Patricks AutoStrad-terminal har blivit en av de säkraste i världen sedan man införde Kalmar AutoStrad-systemet.