This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality. Läs mer
Kontakta oss
Kontakta oss

Med Kalmar Zero Emission RTG blir Saigon Newport grönare

Tidigare använde vi 3+1-kranar men idag har 6+1-kranarna från Kalmar hjälpt oss att öka terminalens kapacitet över samma yta Le Tuan Anh, vd, SNP Technical Department

Lösningen Containerterminaler

Saigon Newport Company (SNP), Vietnams största containerterminaloperatör, förlitar sig på att Kalmar Zero Emission RTG-kranar kan tillhandahålla den kapacitet och miljöprestanda man behöver.

Kalmar Zero Emission RTG hjälper ledande vietnamesisk hamn att bli grönare

Utmaningen

SNP hanterar cirka 80 procent av regionens import- och exportvolymer, och nästan hälften av den nationella volymen. 2005 fattade företaget beslut om att flytta större delen av sin containerhantering till Cat Lai-terminalen i Ho Chi Minh Citys distrikt 2. Med en yta om 800 000 kvadratmeter har Cat Lai utrymme för branschens mest avancerade utrustning. SNP ville förbättra sin energieffektivitet och sin miljöprestanda.

Lösningen

SNP har gradvis ersatt sina mindre kranar med 6+1 breda och 1-över-5 höga Kalmar RTG. Företagets sex Kalmar Zero Emission RTG-kranar håller en betydligt lägre ljudnivå än vanliga lösningar och är även billigare att driva och underhålla. RTG minskar SNP:s energikostnader genom att regenerera energin vid sänkning av last, som sedan matas tillbaka in i nätverket. Och eftersom ingen olja behövs är terminalen nu ännu grönare.

Resultatet

”De ekonomiska fördelarna är uppenbara”, säger Le Tuan Anh, vd för SNP Technical Department. ”Tidigare använde vi kranar med 3+1-bredd men idag har de 6+1-höga kranarna från Kalmar hjälpt oss öka terminalens kapacitet över samma yta.”