This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality. Läs mer
Kontakta oss
Kontakta oss

Kalmar SmartPort förstärker effektiviteten vid SSA Marine, Long Beach

Hamnen i Long Beach, SSA Marine, Long Beach, Kalifornien, USA

Erbjudande:

Automatisering

En komplett uppsättning SmartPort-lösningar för processautomationbidrar till att minska kostnader, öka effektiviteten och förbättra säkerheten i avancerad Nordamerikansk terminal.

Ökad effektivitet och bättre säkerhet vid SSA Marine, Long Beach

Utmaningen

Eftersom volymerna vid Long Beach-terminalen förväntades öka ytterligare bestämde SSA att den manuella databearbetning som användes för att identifiera containrarna och deras placering begränsade produktiviteten. Automatisk spårning av containerrörelser, med registrering och rapportering av placeringen skulle ge betydligt snabbare containerrörelser.

Lösningen

Kalmar SmartQuay identifierar containrar vid lastning/lossning av fartyget, och matchar dem mot containerhanteringsutrustningen. Placeringen av anläggningens utrustning och containrar spåras med hjälp av SmartStack, som garanterar högprecisionslagring. Hamnverksamheten automatiseras genom att SmartTrucks spårar lastbilar vid gaterna och på området.

Resultatet

Kombinerade SmartPort processautomationslösningar förbättrade säkerheten samtidigt som de minskade kostnaderna och gav en snabbare och mer exakt hantering. Detta bidrog till att göra SSA Marine Long Beach-terminalen till en av USA:s mest avancerade terminaler. SmartPort-lösningarna betalade sig på mindre än 12 månader.