This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality. Läs mer
Kontakta oss
Kontakta oss

Kalmar Gloria reachstacker levererar i Stockholms Hamnar

”Serviceavtalet ger oss ökad frihet och mer flexibilitet. Vi kan enkelt lägga till eller minska antalet fordon.” Torbjörn Persson, operativ chef, Containerterminalen

Erbjudande:

Reachstacker
Lösningen Containerterminaler

Stockholms Hamnar, en av Sveriges fem viktigaste containerterminaler, ville uppgradera sin maskinpark och få en bättre arbetsmiljö för förarna, samt minska sin bränsleförbrukning. De fick allt – och mer därtill.

 

Namn:

Stockholms Hamnar, Containerterminal

Ort:

Stockholm, Sverige

Medarbetare:

17

Kalmar maskinpark

Fem Gloria, fyra är alltid tillgängliga

Stockholms hamnar har stora förhoppningar på Kalmar Gloria reachstacker

Utmaningen

Stockholms containerhamn är Sveriges fjärde största, men den ligger i ett tättbebyggt område vilket betyder att utrymme är en utmaning. Hamnen hade reachstackers av olika märken och i olika stadier av livscykeln, och de flesta var gamla och dåligt underhållna.

Av fem stycken reachstackers i maskinparken måste fyra fungera för att allt ska löpa på, och med nya kunden Mediterranean Shipping Company, världens näst största containerföretag, var det läge för en total uppgradering.

Lösningen

Vid lanseringen av ersättningsplanen beslöt hamnledningen sig för att fokusera på en helt ny uppsättning reachstackers. Kalmar DRG reachstacker, Gloria, valdes baserat på sin höga produktivitet, förarkomfort och ergonomi, samt låga ägandekostnad (TOC). I leveransen ingår ett serviceavtal som maximerar utrustningens tillgänglighet till överenskommen nivå på fyra enheter.

I serviceavtalet ingår nya däck och servicepersonal. De hoppas att Gloria ska hjälpa dem sänka deras bränslekostnader betydligt.

Gloria är mer miljövänlig och hytten gör förarnas arbete, på ojämn mark, betydligt enklare.

Resultatet

G-generationen av Gloria reachstacker är bränsleeffektiv – en viktig detalj för kostnadsreducering och miljöhänsyn. Om alla truckar är i samma, tidiga skede av livscykeln och från samma tillverkare, kan en hamn som bara använder reachstackers vara säker på att maskinparken fungerar smidigt, dag ut och dag in.

Låg och förutsägbar TCO under hela livscykeln underlättar planeringen och eliminerar oförutsägbara händelser. Vid behov kan fler reachstackers enkelt läggas till i avtalet.