Kontakta oss
Kontakta oss

Genom att höja 12 RTG-kranar ökar Kalmar effektiviteten i ett viktigt chilenskt nav

Vi var väldigt nöjda både med det snabba slutförandet av projektet och den kapacitetsökning detta resulterade i, och beslöt därför att höja ytterligare 10 RTG-kranar. Nicole Jaramillo, TPS Reliability Engineer

Erbjudande:

Service
Lösningen Containerterminaler

En stor uppgradering, med höjning av 12 Kalmar RTG-kranar, bidrar till en årlig kapacitetsökning på 60 000 TEU vid en av Chiles viktigaste hamnterminaler.

 

Namn:

Terminal Pacifico Sur Valparaíso S.A. (TPS)

Plats:

Valparaiso, Region V, Chile

Volym:

911 000 TEU

Mot högre höjder i Valparaisos hamn

Utmaningen

Hamnen i Valparaiso, en av de viktigaste i Chile, hanterade 911 000 TEU under 2013. Sedan år 2000 har större delen av hamnens genomströmning hanterats av Terminal Pacifico Sur Valparaíso (TPS). TPS har det senaste decenniet investerat i ökad kapacitet och effektivitet, för att möta växande efterfrågan och kunna hantera de allt större lastfartygen samtidigt som man förblir konkurrenskraftiga. Hamnens närhet till staden innebär begränsade expansionsmöjligheter.

Lösningen

Kajområdet har utökats till 740 meter, för att terminalen ska kunna hantera upp till två Post-Panamax-fartyg samtidigt, och därför bestämde sig TPS för att även höja sina 12 Kalmar RTG-kranar med 2,9 meter, för att öka staplingshöjden från fem till sex containrar. Detta gav 20 procent mer lagringsutrymme. Höjningen av de två första kranarna blev lyckad och därför beslöt TPS att höja även resterande tio.

Resultatet

Dessa expansions- och höjningsprojekt gör att TPS kan hantera ytterligare 60 000 TEU per år, från 2015. För att klara den ökade strukturella vikten gav Kalmars tekniker rådet att använda större däck, vilket ökar kranarnas stabilitet. ”Förarna är väldigt nöjda med de nya maskinerna. Den högre höjden har inte påverkat produktiviteten”, säger TPS Reliability Engineer Nicole Jaramillo. ”Faktum är att vissa mätningar visar att man arbetar snabbare”, säger hon.