This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality. Läs mer
Kontakta oss
Kontakta oss

Fullserviceavtalet med Kalmar hjälper Transnet att lyckas

Underhåll är en av hörnpelarna i vår verksamhet, och att på avtalsbasis ta in kompetens via tredje part säkerställer kontinuiteten. Siya Mhlaluka, divisionschef, Transnet Port Terminals, östra Sydafrika

Erbjudande:

Service
Lösningen Containerterminaler

Omfattande underhåll maximerar utrustningens tillgänglighet, säkerhet och kundkvalitet vid denna snabbväxande afrikanska terminal.

Garanterad produktivitet vid Port of Ngqura, Sydafrika

Utmaningen

Port of Ngqura är Afrikas djupaste containerhamn och ett nav för last på väg till Sydafrika och övriga kontinenten. Denna snabbväxande hamn sätter standarden för produktivitet på den afrikanska kontinenten. Väderförhållandena är en utmaning, eftersom servicen måste kunna utföras i hård vind, regn och starkt solljus, och i temperaturer som kan nå ända upp till 40 ° C.

Lösningen

Eftersom Kalmar ansvarar för personalen kan TPT fokusera på sin kärnverksamhet. De 22 gummihjulsburna portalkranarna från Kalmar är anslutna till TPT:s SAP Plant Maintenance Programme, som ger Kalmar möjlighet att förutsäga servicebehovet för respektive maskin. Därmed kan teamet garantera tillgången på utrustning, reservdelar, tillbehör och folk, och på så sätt minska driftstoppen.

Resultatet

Kalmar-teamet ligger ständigt över målet på 98,6 procents tillgänglighet för den vagnpark de servar. TPT och Kalmar övervakar dagligen tillgången på utrustning och håller regelbundna möten för att åtgärda eventuella problem. Tack vare partnerskapet kan TPT fokusera på sin kärnverksamhet och på att tillhandahålla professionell och effektiv kundservice. Ngqura har också uppnått över tre miljoner mantimmar utan en enda TTI (lost time injury).