This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality. Läs mer
Kontakta oss
Kontakta oss

TraPac, USA

”Det finns inte många företag som kan erbjuda en integrerad automationslösning.” Scott Axelson, Vice President, Planning & Development, TraPac LLC

Lösningen Containerterminaler

TraPac, ett dotterbolag till Mitsui O.S.K. Lines Ltd., har varit verksamma i Los Angeles livliga hamn i USA i över tjugo år. ”År 2008 omförhandlade TraPac ett långsiktigt hyresavtal med Los Angeles hamn. Det innebär många års hårt arbete med tanke på de strikta regler för exempelvis miljön som vi är tvungna följa. Det innebär också att vi skulle få medel att utveckla och modernisera terminalen”, säger Scott Axelson, Vice President Planning & Development, TraPac.

Innovation gör att TraPacs förflyttningar räknas

Med hjälp av olika automationstekniker och anpassningar baserade på terminalens layout, ser Kalmar till att utrymmet utnyttjas effektivt och att TraPacs kapacitet optimeras.

Utmaningen

TraPac måste förbli konkurrenskraftiga i en allt mer krävande omvärld. Förutom snabbt stigande kostnader för arbetskraft och regelefterlevnad, förbereder sig företaget för Panamakanalens expansion.

”Expansionen innebär att rederierna kan undvika västkusten med sina största lastfartyg på vägen till Atlanten och vidare. Alla terminaler på västkusten kämpar för att bibehålla sin relevans”, säger Axelsson.

Resultatet är att man tvingas automatisera, för att skapa nya möjligheter.

Lösningen

För att se till att varje förflyttning räknas tog Kalmar fram en integrerad lösning, baserad på både automatiska staplingskranar (ASC) och automatiska grensletruckar. Anpassningen baseras på terminalens layout, det vill säga utrymmena utnyttjas effektivt och kapaciteten maximeras.

Terminalen har en automatisk grensletruck-stapel samt ASC-staplar med olika placeringar: parallellt (4), vinkelrätt (15) och miniblocks (2). De 28 automatiska grensletruckarna levererar även containrar till ASC-kranarna.

Resultatet

TraPac-projektet har genomförts stegvis, för att terminalverksamheten ska kunna fortgå under konverteringen. Den första fasen, som bestod av 10 ASC och 17 automatiska grensletruckar, började serva fartyg i juni 2014. Konceptet har redan visat vad det går för, medan resterande komponenter är under arbete.

Samtidigt har Kalmar fått en order på TraPacs andra fas. Ytterligare 17 ASC-kranar och 11 automatiska grensletruckar ska levereras under 2015 och 2016. ”Terminalsystemens integrering är helt avgörande för oss och att arbeta med en enda integratör som Kalmar är viktigt för att säkerställa korrekt och tillförlitlig realisering och drift. Vi känner oss trygga med Kalmars erfarenhet av både automatiska grensletruckar och automatisk horisontell transport”, säger TraPacs Axelson.