Kontakta oss
Kontakta oss

Öppna dörren till framtiden med Kalmar Key.

Kalmar Key motverkar nuvarande begränsningar i utvecklingen av automationsplattformar genom att öppna gränssnitten i automationssystemet Kalmar One och utöka funktionaliteten i systemet. Det gör det möjligt för terminaloperatörer att anpassa sina automationsdriftsättningar och för tredjepartsleverantörer att erbjuda sina egna lösningar som är kompatibla med automationsplattformen.

Fördelen med Kalmar Key

 

Kalmar Key har ett antal öppna applikationsgränssnitt med vilka du kan bygga en komplett och heltäckande automationslösning som är skräddarsydd för din verksamhet, med Kalmar One som gemensamt centralt automationssystem. Med Kalmar Key kan du välja vem du arbetar med och smidigt vidareutveckla funktionaliteten i utrustning och programvara, eventuellt tillsammans med tredjepartsutvecklare.

 

Tack vare den utrustningsoberoende designen av Kalmar Key blir det möjligt att ansluta en mängd olika system och utrustningar till automationslösningen. Öppna gränssnitt ger dessutom en helhetsöversikt över data från flera olika källor. Det är därför enkelt att kontinuerligt optimera verksamheten.

 

 

Utrustningsoberoende.

 

En integrerad terminalautomationsplattform med öppna gränssnitt gör att du betydligt enklare kan integrera nya applikationer och utrustningar från olika tillverkare i din automationslösning. Du behöver inte längre ha separata system, utan kan i stället utforma en automationslösning som hanterar all utrustning.

Bygg det system du behöver.

 

Eftersom Kalmar Key tillhandahåller öppna applikationsgränssnitt behöver du inte längre utveckla stängda system tillsammans med enskilda leverantörer. I stället kan du utveckla ett flexibelt automationssystem där du smidigt anpassar och utvidgar lösningen med önskade funktioner och får betydligt bättre möjligheter att utveckla systemet allt efter behov.

Bygg ditt eget affärsekosystem.

 

Med Kalmar Keys öppna applikationsgränssnitt kan du fritt välja vem du vill samarbeta med för att utveckla tekniken. Dina samarbetspartners kan integrera sina produkter i automationsplattformen för att utöka det ursprungliga systemets funktionalitet. Det gör det enklare att skapa ett gemensamt ekosystem för kontinuerlig utveckling av verksamheten.

Heltäckande översikt.

 

Genom att bygga en automationslösning med Kalmar Key får du en heltäckande översikt över verksamheten med data från flera olika källor sammanställda i ett enda enhetligt gränssnitt. Det gör att du snabbare kan fatta mer välgrundade beslut som gynnar hela verksamheten.Förutom online-vyerna har du även tillgång till historiska data som både kan lagras och sammanställas till rapporter. Datavisualiseringen hanteras av samma gränssnitt som för automationssystemet Kalmar One.