Kontakta oss

Sekretesspolicy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy som gäller tjänsten kalmarglobal.com för affärsområdet Kalmar inom Cargotec Corporation ("Integritetspolicy") ger allmän information om hur affärsområdet Kalmar inom Cargotec Corporation och dess anställda, partner och dotterbolag ("Kalmar") hanterar personlig information i relation till denna webbplats och Kalmars tjänst kalmar.com ("Webbplatsen"). Läs denna integritetspolicy noggrant innan du besöker webbplatsen. Om du inte samtycker till denna integritetspolicy förutsätter vi att du lämnar webbplatsen.

 

Skydd av personuppgifter och datasäkerhet

Kalmar har vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda eventuella personuppgifter som tillhandahålls via denna webbplats. Observera dock att det alltid finns risker med att lämna ut personuppgifter och att inget tekniskt system är fullständigt säkert. Kalmar hanterar dina personuppgifter i enlighet med Personal Data Act (523/1999) och annan tillämplig lagstiftning om personuppgifter.

 

Syftet med bearbetningen

Kalmars mål är att kunna garantera en så effektiv och säker databearbetning som är praktiskt möjligt. Dessutom försöker Kalmar utveckla webbplatsen för bättre kvalitet och bredare serviceområde. Kalmars mål är att producera kostnadseffektiva tjänster som tar hänsyn till dina specifika behov utan att du behöver registrera dig på varje separat tjänst som erbjuds på webbplatsen.

 

Information till kunden

Kalmar tror på öppenhet i hanteringen av personuppgifter och vi hoppas att du läser Kalmars registerbeskrivning, med specifik information om Kalmars hantering av personuppgifter. När du har registrerat dig på webbplatsen eller på annat sätt tilldelats en specifik identifieringskod för att få tillgång till dina konton kan vi be dig uppge viss information. Syftet med att samla in denna information är för att kunna tillhandahålla specialanpassade tjänster och innehåll för just dina behov och intressen.

 

Cookies

Ibland kan Kalmar placera information på din dator för att kunna identifiera användare på webbplatsen. Denna information kallas "cookies". Cookies ger Kalmar information om hur och när webbplatsen har använts, var i webbplatsstrukturen användaren befinner sig och detta hjälper Kalmar att förbättra webbplatsen för att ge bättre service. Cookies används idag på många webbplatser. Om du inte vill ta emot cookies eller om du vill bli informerad om när de placeras ut kan du göra inställningar i din webbläsare för detta, om sådana funktioner stöds av din webbläsare.

 

Bearbetningen av personuppgifter är baserad på ditt godkännande

Bearbetningen av personuppgifter är baserad på ditt godkännande. Du kan när som helst ta tillbaka ditt godkännande. Eftersom bearbetning av dina personliga uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter kan ditt återtagande av godkännandet leda till att vi inte kan tillhandahålla vissa eller alla tjänster och produkter. Webbplatsen är tekniskt indelad i separata avsnitt av vilka vissa kan kräva att vi samlar in mer personuppgifter från dig, medan vissa kan användas utan bearbetning av några personuppgifter.

 

Överföring av personuppgifter

Kalmar kommer inte att överlämna några personuppgifter till någon utanför Kalmar eller dess partners och dotterbolag. På grund av tekniska och praktiska krav på bearbetningen kan en del av personuppgifterna vara placerade på servrar hos underleverantörer eller bearbetas av underleverantörer som har godkänt Kalmars databearbetningsstandarder. Kalmar kan tillhandahålla sammanfattad statistik om sina kunder, sin försäljning, trafikmönster och annan webbplatsrelaterad information till ansedda tredje parter, men denna statistik kommer inte innehålla några personuppgifter.

 

Kontakta Kalmar

Du kan när som helst kontakta Kalmar för att kontrollera att den personliga information vi har om dig är korrekt. Kalmar kommer att korrigera eller ta bort alla ofullständiga, felaktiga eller inaktuella personuppgifter. Du kan få mer information om du kontaktar Kalmar genom att skicka e-post via www.kalmarglobal.com. Eftersom Kalmar kontinuerligt utvecklar webbplatsen kan även denna information uppdateras för att överensstämma med den aktuella situationen. Kalmar förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy och den tillhörande registerbeskrivningen och hoppas att du läser integritetspolicyn då och då för att få reda på eventuella förändringar. Eventuella ytterligare frågor och kommentarer om Kalmars datahanteringsaktiviteter ska riktas till Kalmar via e-post.

Länk till Kalmars registerbeskrivning.