Kontakta oss
Kontakta oss

Sourcing i Kalmar

Kalmar-sourcing 

 

Precis som vi är prioriterad affärspartner till våra kunder vill Kalmar var prioriterad affärspartner till våra leverantörer. För att kunna förbättra kundernas produktivitet måste Kalmars distributionskedja leverera bästa värde till våra kunder i termer av QDCI, enligt definitionen nedan.

Kontinuerlig förbättring inom alla områden är nyckeln till framgången för Kalmars distributionskedja.

 

Kalmar har följande mål för vår leverantörsbas:

Q – Målet är noll defekter i vår strävan efter perfektion.

D – Leveranser i rätt tid och med rätt kvantitet.

C – Produktivitetsförbättring för att minska utgifterna, öka lönsamheten och bidra med kundvärde.

I – Ett tidigt och nära tekniskt samarbete kring nya tekniker och nya produkter.

Kalmars leverantörsportal 

Logga in

Befintliga leverantörer som behöver portalsupport eller har inloggningsproblem: Kontakta din lokala kvalitets- eller sourcingkontakt på Kalmar för hjälp, eller skicka ett e-postmeddelande till Kalmar.Supplierinfo@kalmarglobal.com. Leverantörsportalen används för kommunikation om interna kvalitetskrav och externa garantikrav och andra fordringar, och för att tillhandahålla nycketalsstatus.

 

Om du är intresserad av att bli Kalmar-leverantör börjar du med att läs de nedladdningsbara dokumenten nedan, som beskriver våra kvalitets- och leverantörskrav. FAQ-filen (Frequently Asked Questions) innehåller information om produkterna och råvarorna som Kalmar Sourcing köper in för både produktion och icke-produktion, och den rutin som måste följas för att bli leverantör. Kontakta oss på Kalmar.Supplierinfo@kalmarglobal.com om dina produkter passar Kalmars behov

Kontakta oss

 

  • Leverantörskrav 

  • Handbok om leverantörskvalitet

  • Leverantörsportal och styrkort (endast befintliga leverantörer)

  • Kontaktinformation: För frågor, välj den avdelning som passar bäst för frågan.

    • Sourcing-avdelning/potentiell leverantör: Kalmar.SupplierInfo@kalmarglobal.com

    • Befintliga leverantörer som behöver portalsupport eller har inloggningsproblem:  Kontakta din lokala kvalitets- eller sourcingkontakt för hjälp.

 

 

Om du vill se FAQ, gå till:

www.kalmarglobal.com/frequently-asked-questions/

eller ladda ned filen nedan.