Kontakta oss

Heavymovement, Barcelona, Spanien

“Maskiner från Kalmar har gjort det möjligt för oss att minska driftskostnaderna och förbättra säkerhetsåtgärderna.” Toni Llinás, CEO, Heavymovement

Lösningen Materialhantering

Barcelonabaserade företaget Heavymovement tillhandahåller lagerstyrningstjänster, skrotupplagshantering samt transport av järn- och stålprodukter till stålverk och annat inom metallindustrin. Under de senaste 15 åren har företaget byggt upp en global kundbas, förbättrat produktiviteten med bibehållen kvalitet i processerna och garanterad maximal driftssäkerhet. Under den perioden har Heavymovement varit regelbunden kund hos Kalmar. Senaste leveransen omfattade fem DCG160-12 gaffeltruckar och två T2 terminaltraktorer. Företaget förfogar nu över mer än 30 tunga gaffeltruckar, 20 terminaltraktorer och tre reachstackers som används till containertransporter.

Förebild för säkerhet och teknologisk innovation

Utmaningen

Hållbarhet och säker drift är nyckelfrågor
för företag inom metallindustrin
, som beräknas vara värd
2700 miljarder US dollar globalt.


Förbättrad europeisk efterfrågan och
hållbar ekonomisk tillväxt i resten av
världen är de viktigaste drivkrafterna
för stål. Med undantag för Kina förutspår World Steel
Association en tillväxt på
3 % under 2018 med en förväntad tillväxt på efterfrågan i Europa
med 5,2 %. För övriga metaller
har priserna ökat, i synnerhet koppar,
nickel, litium och kobalt, den senare drivet
av behovet för batterier och elektronik.
Kostnaden av råmaterial inom järn- och stålindustrin
är en av de största kostnaderna för
industrin varför effektiv användning och utvinning av
dessa resurser är nödvändig.


Heavymovements tjänst för metallåtervinning
ökar kundernas resursutnyttjande
och därmed lönsamheten och de tunga
gaffeltruckarna, terminaltraktorerna
och reachstackers som företaget använder har spelat en
viktig roll för att kunna tillhandahålla denna tjänst.

Lösningen

I december 2016 tog Heavymovement
emot en leverans på fem DCG160-12 gaffeltruckar
och två T2 terminaltraktorer.


Gaffeltruckarna DCG160-12 kan hantera
laster på upp till 17 ton och används
till att transportera material som tackor,
spolar och profiler. Heavymovement använder
specialistutrustning för transporter av
spolar och profiler såväl som funktioner som
containertömning.


De två T2-terminaltraktorerna från Kalmar har en
totalvikt på 95 ton och
används till att transportera stål från produktionsanläggningar
till lager.


Utrustning från Kalmar bidrar till att
Heavymovement uppnår sitt mål att
bli en global förebild avseende säkerhet
och teknisk innovation inom metallindustrin
såväl som att underlätta expansionen
av företagets närvaro i Europa och
Latinamerika.

Resultatet

T2-terminaltraktorerna är den senaste
generationen traktorer från Kalmar och de
ger operatören en otrolig säkerhetsnivå
förklarar Heavymovements
CEO, Toni Llinás. “Hytten är stor
och välupplyst med perfekt sikt, och
ergonomin är också utmärkt för
operatören.”


Dessutom är maskinens alla delar
synliga så att operatören kan utföra
det dagliga underhållet på traktorn på mycket kort
tid.


Utrustning från Kalmar har gjort det möjligt för
Heavymovement att minska driftskostnaderna
och förbättra säkerheten i verksamheten,
säger Llinás. “De nya gaffeltruckarna ger våra
förare mycket bättre sikt i arbetet
och vi kan spåra deras
arbetsförmåga med exakthet med fjärrövervakningssystemet SmartFleet
som kan användas för övervakning
online av vår tekniska direktör från
vilken plats som helst i världen.”